Webinar over ‘grijze’ 50/80 wegen een groot succes!

Terugkijken, meer informatie en actie-stappenplan

FBHS3YzXsAYEPgu

Op 7 oktober was het weer tijd voor een webinar over wegontwerp, specifiek de zogenaamde ‘grijze’ wegen. Kees Mourits en Ross Goorden namen maarliefst 34 (!) vrijwilligers mee in de CROW richtlijnen, een interactieve kaart en oplossingsrichtingen op korte én lange termijn. In dit bericht kun je alle informatie rustig teruglezen en -kijken.

‘Grijze’ wegen

Op 7 oktober 2021 gaven Kees Mourits en Ross Goorden een webinar voor vrijwilligers over wegen met een snelheidsbeperking van 50 en 80 km/h zónder fietsvoorzieningen. Deze zogenaamde ‘grijze’ wegen komen onevenredig vaak voor in ongeval statistieken en voldoen vaak niet aan richtlijnen van het CROW (link).

Door middel van een interactieve kaart, opgesteld met data uit de Routeplanner van de Fietsersbond, is in één oogopslag te zien dat er in Nederland nog aardig wat van dit soort wegen zijn. Zaak dus om daar iets aan te doen!

 

Klik hier voor de interactieve kaart

De uitdaging

Probleem bij deze ‘grijze’ wegen is vaak dat er ruimte te kort is (binnen de bebouwde kom) of de gebruiksintensiteit vrij laag is. Dit zorgt ervoor dat wegbeheerders deze wegen geen prioriteit geven en/of geen budget gealloceerd wordt. Maar vaak zijn er oplossingen te beschikbaar die wellicht niet volledig aan richtlijnen van het CROW voldoen, maar wel de positie van de fiets versterken en de veiligheid verhogen.

Zo is het aanleggen van fietsstroken een optie, mits deze minstens 1,70m (liever 2,00m) breed zijn. Hiermee sorteert een wegbeheerder ook gedeeltelijk voor op de nog uit te brengen inrichtingsprofielen voor GOW30. Vaak komen de huidige grijze wegen in aanmerkingen voor de discussie rondom GOW30.

Voorbeeld van de interactieve kaart. In rood 50-wegen zonder fietsvoorzieningen in Leerdam

Actieplan

Belangrijkste knelpunten aankaarten:

 • Gebruik de kaart + lokale kennis om de “gevaarlijkste” wegen te bepalen
 • Beperk het tot maximaal 5 wegen of wegsegmenten
 • Bekijk welke snelle oplossingen mogelijk zijn
 • Contact met verkeersambtenaren
 • Weinig respons?
 • Een top 5 gevaarlijkste wegen voor fietsers met makkelijke oplossingen
  • Richting bestuurders, politiek en media
  • Simpele manier om daadkracht te tonen
 • Succes claimen als afdeling!

Voor de langere termijn:

 • Zoek contact met buurtverenigingen/bewonerclubs
 • Agendeer samen richting GR2022/Omgevingsvisie wat een volgende coalitie zou moeten aanpakken
 • Zet op je afdelingssite
 • Gebruik in alle gesprekken over: mobiliteit, veiligheid en ruimtelijke projecten
 • Agenderen via de lokale media, artikel/interview
 • Altijd de oplossingen benoemen

Meer informatie:

Interactieve kaart: Nederland_veiligheid_fietspaden (arcgis.com)
Via de kaartlagen kun je verschillende soorten wegen aan/uit klikken, de “normale” wegen zijn die zonder fietsinfrastructuur. We kijken of de wegbeheerders als kaartlaag toe te voegen zijn. Data komt uit de Fietsrouteplanner en is vergaard door vrijwilligers, altijd even checken of het klopt!

Snelheidskaarten van VIA: Homepage | VIA Software
Dit is betaald

Download de volledige webinar: WeTransfer
Onbewerkte opname (nieuwe link)

Vragen, tips of input naar aanleiding van dit onderwerp?

We zijn altijd op zoek naar meer informatie, goede voorbeelden en succesverhalen.
Deel ook vooral jouw kaartje met de top 5 ‘grijze’ wegen die de wegbeheerder volgens jou aan moet pakken!

Mail naar [email protected] of [email protected]

pdf ⋅ 2 MB

Webinar inrichting 50_80 wegen

Download

Categorieën

Ross Goorden – Fietsersbond – klein formaat

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit