Kom in actie rond de gemeenteraadsverkiezingen

De campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart beginnen op stoom te komen. Goed nieuws is dat er vanuit het samenwerkingsverband Tour de Force uitgebreide activiteiten gaan plaatsvinden. Doel is om de fiets op 1 te zetten in de nieuwe coalitieakkoorden en daarin vooral ook de uitvoering van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets en daarvoor nodige budgetten een goede plaats te geven.

35097301426_44c4b3b408_w

De Tour de Force vraagt aan de afdelingen van de Fietsersbond om deze campagne actief te ondersteunen. Er komt een oproep waar brede steun voor wordt gevraagd en er komen op zaterdag 3 of 12 maart twaalf fietstochten (in elke provincie één) op dezelfde dag om publiciteit rond de boodschap te krijgen. Ook komt er een toolkit waarmee onze afdelingen de plaatselijke partijen kunnen benaderen.

Als Fietsersbond voeren we zelf een actie om onze achterban en de mensen die de Fietsstadenquete hebben ingevuld een oproep te laten sturen aan de nieuwe gemeenteraden om de Fiets op 1 te zetten.

We vragen jullie om zoveel mogelijk mee te doen aan deze activiteiten. De afdelingen waar een fietstocht wordt gehouden zijn inmiddels al in een aparte mail gevraagd om mee te doen en vooral mee te denken over de route van de tocht.

Door deze samenwerking en activiteiten zijn we ervan overtuigd een veel grotere vuist te kunnen maken, met als resultaat een prominente plaats voor de fiets in de nieuwe coalitieakkoorden.

Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie contact opnemen met Wim Bot, [email protected], 06-22459580

Categorieën