Liever 30 en meer ruimte voor de fiets

30 is het nieuwe 50

Een van de belangrijke thema’s bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en in de komende jaren is de invoering van 30 km/u binnen de bebouwde kom op meer wegen. Om te helpen bij het verlagen van de snelheid naar 30 km/u op grijze wegen heeft het CROW een afweegkader GOW30 opgesteld. Onze vriend Goudappel heeft voor ons een handleiding geschreven met de belangrijkste argumenten, overwegingen en discussiepunten hierbij en hoe hier als Fietsersbond afdeling mee om te gaan.

 

Deze folder kan je hieronder downloaden. Heb je nog meer hulp nodig bij dit punt, neem dan contact op met Jaap Kamminga op [email protected] of Ross Goorden op [email protected]. Wij verwachten voor de zomer ook nog een webinar over dit onderwerp te organiseren.

 

pdf ⋅ 4 MB

Liever 30 en meer ruimte voor de fiets! (011676.20220223)

Download

Categorieën