Nieuwe aanbevelingen CROW-Fietsberaad voor de kwaliteit van fietspaden

26524976595_838480797b_w

Het CROW-Fietsberaad heeft nieuwe aanbevelingen uitgebracht voor de breedte van het fietspad en voor de belijning op het fietspad. Beide aanbevelingen zijn een duidelijke verbetering voor de fietser. En een goed hulpmiddel bij de lobby richting de wegbeheerder.

De aanbevelingen zijn vanaf nu vanuit het CROW-Fietsberaad de leidende aanbevelingen, dat betekent dat de inhoud hiervan voorgaat op bijvoorbeeld de Ontwerpwijzer Fietsverkeer, het ASVV en het Handboek Wegontwerp. Bij toekomstige aanpassingen van deze documenten worden de aanbevelingen hierin ook tekstmatig verwerkt. Hieronder de belangrijkste veranderingen voor ons als Fietsersbond:

Geactualiseerde aanbevelingen voor de breedte van fietspaden 2022

De belangrijkste verbetering is dat de minimumbreedte verhoogd is van 200 cm tot 230 cm. Uit verschillende studies blijkt namelijk dat op de smalste fietspaden de meeste veiligheidswinst geboekt kan worden.

Aan de aanbeveling is een rekentool gekoppeld waarmee je de gewenste breedte niet alleen kunt  uitrekenen op basis van (verwachte) drukte maar ook op basis van de obstakelvrije ruimte en  hoogte van de trottoirband.

In de aanbeveling is ook kort aandacht voor andere maatregelen om de drukte op het fietspad te verminderen, zoals snorfietsers naar de rijbaan.

https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Aanbevelingen-breedte-fietspaden-2022

 

Geactualiseerde aanbevelingen voor markering op fietspaden 2022

Afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en praktijkervaringen opgedaan naar het toepassen van markering op fietspaden. Op basis van deze onderzoeken is deze aanbeveling gemaakt.

Meest opvallende is dat nu geadviseerd wordt om een doorgetrokken kantmarkering toe te passen op alle fietspaden. De aanbeveling is om de kantmarkering tussen de 10 en 20cm van de kant te plaatsen. Alleen bij een goed overrijdbare berm mag die direct tegen de kant geplaats worden.

Voor de middenmarkering is als standaard gekozen voor een korte streep van 30cm en een brede opening van 270cm. Alleen bij gevaarlijke plekken (scherpe bochten en onoverzichtelijke situaties) mag de streep dichter zijn. Bij fietspaden breder dan 4,5m mag een dubbele asmarkering toegepast worden.

https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Aanbevelingen-markering-op-fietspaden-2022 

Categorieën

Ross Goorden – Fietsersbond – klein formaat

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit