Ledenraad 26 november 2022

We nodigen je van harte uit voor de vergadering van de Ledenraad op zaterdag 26 november 2022. De Ledenraad vindt plaats in de Social Impact Factory in Utrecht. Deze vergadering is, net zoals de ledenvergadering op 25 juni, een fysieke bijeenkomst.

Op de agenda staat onder andere een wijziging in de statuten die het mogelijk moet maken in het vervolg ook digitaal besluiten te nemen.
We presenteren de resultaten van de fietshelmenpeiling en tijdens een werklunch gaan we met elkaar in gesprek over de resultaten.
Het is deze keer niet mogelijk de vergadering online bij te wonen vanwege de stemming over de statutenwijziging; dat kan alleen in fysieke aanwezigheid.

Op de agenda staan verder nog de begroting en het Fietsplan voor 2023. En er is gelegenheid Bertie Schonk te bedanken voor haar inzet, zij neemt afscheid van het algemeen bestuur.

Het volledige programma vind je op deze pagina.

Categorieën