Een duik in de verkiezingsprogramma’s van de BBB

De fiets en de BBB

BBB_fiets en koe

Twee dagen na de provinciale staten verkiezingen werd het duidelijk dat de BoerBurgerBeweging in alle provincies de grootste partij is geworden. Eerder publiceerde de Fietsersbond een analyse van alle provinciale verkiezinigsprogramma’s van de deelnemende partijen, waaruit werd geconcludeerd dat de BBB voor wat betreft het fietsbeleid gemiddeld scoort in vergelijking met andere partijen. Maar wat houden de fietsplannen van de BBB per provincie precies in en in hoeverre verschillen de provincies van elkaar?

Goede hoofdfietsroutes

In de fietsplannen van de BBB in de provincies ligt de nadruk op het aanleggen van hoofdfietsroutes tussen dorpen, steden en belangrijke voorzieningen door middel van nieuwe (snel)fietsroutes. De BBB benoemt ook de veiligheid van fietsers, bijvoorbeeld te bereiken door goede verlichting van fietspaden (Drenthe, Limburg, Noord-Holland). Daarnaast schrijft de BBB dat ouderen, scholieren, elektrische fietsers en speed pedelecs allemaal veilig en comfortabel gebruik moeten kunnen maken van fietspaden (Flevoland, Friesland, Limburg, Overijssel, Noord-Holland, Utrecht). De BBB wijst hierbij ook op het belang van de ‘gewone’ fietser. Ook scholieren krijgen extra aandacht, zo schrijft de BBB in Overijssel dat de veiligheid van fietsend schoolgaand verkeer moet worden meegenomen in de toetsing van wegen.

BBB_fietsverlichting

Veilig fietsen

Zoals hierboven is beschreven zit er enige overlap in de provinciale verkiezingsprogramma’s van de BBB. Er zijn echter ook specifieke aandachtspunten geformuleerd per provincie. Zo is de veiligheid van fietsers in het buitengebied een onderwerp in Drenthe, Flevoland en Overijssel. De BBB in Flevoland wil dat wegen in het buitengebied verbreed worden zodat landbouwverkeer en fietsers elkaar beter en veiliger kunnen passeren. In Overijssel wil de BBB fietsers en landbouwverkeer op plattelandswegen van elkaar scheiden. De BBB in Zuid-Holland wil een pilot starten waarbij trekkers via de N207 rijden om zo de verkeersveiligheid voor schoolgaand fietsverkeer te vergroten.

Innovatie & technologie

Andere thema’s waaraan BBB aandacht besteed zijn technologie en innovatie. De BBB in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht willen slimmere verkeerslichten, die de doorstroming van zowel auto’s als fietsers aangenamer maakt. Verder ziet de BBB een kans voor technologie om het gebruik van deelfietsen te bevorderen (Flevoland, Friesland, Limburg, Utrecht). Dit sluit aan op de plannen van de BBB in Utrecht en Noord-Holland om park + bike locaties te ontwikkelen buiten de binnenstad, zodat automobilisten hier kunnen parkeren en vervolgens met de fiets te stad in gaan.

Recreatief fietsen

De BBB in Drenthe, Friesland en Gelderland zien het belang van een goed netwerk voor recreatief fietsen. In Drenthe ligt de nadruk op fietspaden in de natuur, terwijl in Gelderland aandacht is voor de pontjes om de rivieren over te steken. In Friesland wil de BBB de verbindingen tussen toeristische en recreatieve trekpleisters op orde brengen door middel van fietspaden.

BBB_fiets en schaap

Fysieke beperkingen

Ten slotte letten de BBB in Overijssel en Noord-Brabant ook op inclusiviteit. In Noord-Brabant wil de BBB bijvoorbeeld dat de publieke ruimte voor iedereen toegankelijk is. De BBB in Overijssel gaat specifiek in op het fietsen en stelt dat bij het aanleggen, verbreden en verbeteren van fietspaden rekening gehouden moet worden met fietsers met een fysieke beperking.

Ontbreken van fietsperspectief

Niet elke provincie besteed evenveel aandacht aan de fiets. Zo komt het woord ‘fiets’ niet voor in het provinciaal verkiezingsprogramma van de BBB in Groningen. Ook de BBB in Gelderland scoort slecht: ze vermeldt enkel het belang van recreatief fietsen.

Het eindoordeel

De verkiezingsprogramma’s van de BBB wijzen dus met name naar veiligheid voor alle typen fietsers en een goed verbonden netwerk van hoofdfietsroutes. Tussen de provincies zijn grote verschillen in hoeverre de BBB aan de fietsers denkt. In Utrecht en Friesland zijn de fietsplannen het beste uitgewerkt, op de voet gevolgd door Flevoland, Noord-Holland en Overijssel. De BBB in Gelderland, Groningen en Zeeland doen het het slechtst.

vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet ⋅ 16 KB

BBB verkiezingsprogramma

Download

Categorieën