Brommers van de fietspaden in Capelle?

Rapport afdeling Capelle aan den IJssel

De afdeling Capelle van de Fietsersbond heeft alle fietspaden in de acht wijken in kaart gebracht en haar rapportage en aanbevelingen overhandigd aan de wethouder. De gemeente Capelle is zelf ook begaan met de veiligheid van fietsers en hopelijk leidt de rapportage van de Fietsersbond tot aanpassingen in het alsmaar intensievere verkeer van brommers, snorfietsen, speed-pedelecs en allerlei soorten fietsen.

Aanleiding voor het uitgebreide onderzoek is de door fietsers ervaren overlast van hardrijdende brommers, snorfietsen en speed-pedelecs waardoor gevaarlijke situaties ontstaan op de fiets/bromfietspaden en het lawaai- en de stankoverlast. Helaas zijn er al fietsers die de fiets/bromfietspaden niet meer op durven.

Op sommige plekken in Capelle en omliggende gemeenten maken brommers en snorfietsen al gebruik van 30km wegen zodat het toenemende langzame verkeer veiliger gebruik kan maken van de fietspaden.

10690206676_7ae342b7f0_c

De afdeling Capelle van de Fietsersbond heeft nu in de hele gemeente met een aantal vrijwilligers alle fietspaden in de acht wijken in kaart gebracht met een precieze aanduiding van begin- en eindpunt, foto van het verkeersbord én of het mogelijk is dat brommers, snorfietsen en speedpedelecs de weg op kunnen bij 30 km. Er bleken weinig twijfelgevallen, alleen op doorgangswegen waar de snelheid 50km is en wanneer er sprake is van een té grote omrijdfactor of gevaarlijk oversteekpunt werd een negatief advies gegeven.

Het advies van de Capelse Fietsersbond-afdeling aan de gemeente Capelle is om van zoveel mogelijk bromfietspaden fietspaden te maken en daarvoor de benodigde aanpassingen te doen. In geval van nieuwe fietspaden die te verbreden. Een snelheid van 30 km in de bebouwde kom op de wegen en van 25km op fietspaden.

Het wachten is op een reactie van de gemeente die over het algemeen positief reageert op de activiteiten van de Fietsersbond en begrip heeft voor de problematiek van de fietsers. Bovendien is al in de bestuursovereenkomst van de gemeente opgenomen dat bromfietsen zo veel mogelijk van de fietspaden af moeten.

pdf ⋅ 367 KB

Rapportage Brommers van de fietspaden

Download

Categorieën