Workshop fietsfestival succes

Fietsen voor iedereen toegankelijk!

In 2021 brachten we de brochure ‘Fietsers met een beperking verdienen meer aandacht’ uit. De conclusie was onthutsend. De Nederlandse samenleving is bijlange niet ingericht voor driewielfietsers, handbikers, slechtzienden, slechthorenden en fietsers met andere beperkingen. Zowel de fietsinfrastructuur als de voorzieningen zijn ondermaats. Te smalle fietspaden, waar driewielers en handbikers elkaar niet kunnen passeren. Bolle fietspaden waar driewielers omvallen. Niet toegankelijke fietsenstallingen.

52674649459_98d24c835d_c

Daarmee gaat de Fietsersbond aan de slag. Hiervoor laten we de mensen om wie het gaat zelf aan het woord. We begonnen met een groep van driewielfietsers en handbikers de community Iedereen Mobiel. Deze community heeft de volgende doelen:

  • Uitwisselen van tips
  • Richting geven aan onze lobby: Waar moeten we ons als Fietsersbond op focussen?
  • Driewielers en handbikers een gezicht geven

Fietsfestival

Op het fietsfestival wilden we laten zien wat de uitdagingen zijn voor fietsers met een beperking. Vanuit de community vertelden handbikers Astrid en Ingrid over hun ervaringen. Aan de hand van een filmpje konden de deelnemers nadenken over mogelijke hindernissen voor fietsers met een beperking.

De deelnemers aan de workshop kregen een kaartje met de kenmerken van een fictief persoon: een driewielfietser, een slechtziende, een duofietser of een handbiker. Na het filmpje bespraken we wat de uitdagingen waren voor de fictieve personen.  Daarnaast dachten we samen na over mogelijke oplossingen.

52955496828_c660627f9a_c

Astrid vond het een goede bijeenkomst: “De in een mooie vorm gegeven workshop liet mensen nadenken over verschillende problematieken van de dagelijkse fietspraktijk. De deelnemers gingen enthousiast aan de slag. Denk dat het bij menig deelnemer nog wat duidelijker beeld gegeven heeft. Deelnemers waren echt gemotiveerd en stonden open voor brainstorm en ideeën.”

Een deelnemer sloot zich hierbij aan: “Ik vond het erg waardevol om te horen over de belemmeringen voor mensen met een handicap tijdens het fietsen, zoals scherpe bochten in de weg voor aangepaste fietsen en lichtverschillen bij het betreden of verlaten van een parkeerplaats. Nu ik me meer bewust ben van dit probleem en hoop ik het in de toekomst toe te kunnen passen als ik de kans krijg. Bedankt aan de organisatoren voor zo’n eye-opening workshop!”

Hier willen we ook de komende tijd verder mee aan de slag. Wil je meer weten over Iedereen Mobiel, meld je dan alvast aan voor onze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Iedereen Mobiel – Fietsersbond

Categorieën

daanvanderburgh

Daan van der Burgh

Projectmedewerker

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag