Standpunt

Aangepast standpunt: Fietshelmen

iStock-1213076958-875×584

We hebben een mooi proces achter de rug over het aangepaste fietshelmen standpunt. Met onze vereniging hebben we ruim een jaar gepraat, waarbij we onder andere vele enquêtes hebben ontvangen, fietscafés hebben gehouden en het op maar liefst 3 ledenraden met elkaar hebben besproken. Op basis van dit proces is het nieuwe standpunt op 1 november door het Het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Nieuw standpunt
De Fietsersbond vindt dat fietsers veilig moeten kunnen fietsen. Daarvoor is goede infrastructuur, lagere snelheid van het autoverkeer en veilig gedrag in het verkeer nodig. Wij zijn niet tegen het dragen van een fietshelm: Het dragen van een fietshelm is verstandig in situaties met een verhoogd risico, maar moet een vrije keuze zijn en blijven. Het dragen van een helm is het sluitstuk in de aanpak van verkeersonveiligheid voor fietsers en het voorkomt geen ongevallen. Een fietshelm kan een deel van de dodelijke slachtoffers en hersenletsel voorkomen.

De Fietsersbond is tegen het instellen van een helmplicht voor fietsers. De Fietsersbond verwacht dat een helmplicht leidt tot minder fietsen (uitwijkgedrag naar de auto) en daarmee tot grote gezondheidsnadelen door minder bewegen. Er is meer onderzoek nodig naar de effectiviteit van helmen, toegepast op de Nederlandse situatie: dat geldt voor zowel dodelijke slachtoffers als zwaargewonden. Het is de rol van de Fietsersbond fietsers van goede (consumenten) informatie, onderzoeken en advies te voorzien. Zo kan iedere fietser zelf een afgewogen keuze maken.

Categorieën