Voorstellen

De Themagroep Speedpedelec

Speedpedelec kopgroep (2)

Hallo allemaal! Wij (De Themagroep Speedpedelec) willen jullie graag kennis laten maken met de leden van de Kopgroep die zich nu bezighouden met het oprichten en inrichten van deThemagroep Speedpedelec binnen de Fietsersbond.

De Kopgroep bestaat uit mensen achter Speedpedelec Nederland, de Facebookgroep met ruim 2.200 Nederlandse leden. Dit platform  verbindt de echte speedpedelec enthousiastelingen. Deze snelle fietsers hebben als gemeenschappelijk doel een breder en veiliger gebruik van de speedpedelec. Waarom? Omdat speedpedelec rijden gezond, duurzaam, efficiënt en, niet te vergeten, leuk is.

Onze ambitie: laten zien dat de speedpedelec een serieus én duurzamer alternatief is voor de auto, bus of trein in vooral het woon-werk verkeer op afstanden van 15-45 km enkele reis. Daartoe zoeken wij contact met beleidsmakers, adviseurs, pers, media en politici die zich bezighouden met nationaal of lokaal mobiliteitsbeleid en regelgeving.

Verbinding met Fietsersbond: Hoe zijn jullie in contact gekomen met de Fietsersbond?

Onze Facebookgroep heeft zo’n 2.200 Nederlandse leden en daar zitten veel leden van de Fietsersbond tussen. Wijzelf zijn dat grotendeels ook. Omdat de Fietsfamilie van de Fietsersbond ook de speedpedelec omvat, vonden wij het een logische stap om daarin de samenwerking te zoeken.

Wat hopen jullie te bereiken binnen de Fietsersbond?

In de eerste plaats vinden we het belangrijk om kennis en informatie over de speedpedelec en het rijden daarmee te verspreiden. Hoewel de speedpedelec lid is van de fietsfamilie van de Fietsersbond, bestaan er nog veel misverstanden over deze fiets en zijn berijders. Omdat het beleid met betrekking tot de speedpedelec bij wegbeheerders nationaal en lokaal in beweging is, vinden we het belangrijk dat wij aan de discussie daarover kunnen bijdragen. Zowel binnen als buiten de Fietsersbond. Uiteindelijk hopen we dat de speedpedelec een breed geaccepteerd onderdeel van de nieuwe fietsmobiliteit gaat worden.

Tegen welke uitdagingen lopen jullie het meest aan op de fiets?

De speedpedelec is officieel een bromfiets en moet op de weg rijden als er alleen een fietspad (bord G11) is en geen bromfietspad (bord G12a). Voor speedpedelec rijders die niet zo snel kunnen of willen rijden is dat een groot probleem. Zij ondervinden veel hinder en agressie van automobilisten die niet snappen waarom een fiets met 35 km/uur zich tussen het autoverkeer bevindt.

Hoewel de speedpedelec net zo kwetsbaar is als een gewone fiets of e-bike, wordt zij juridisch niet als zwakke verkeersdeelnemer gezien. Inmiddels heeft het Europees Hof daarover een duidelijke uitspraak gedaan: zij vindt dat de speedpedelec wel een zwakke verkeersdeelnemer is. In België heeft de snelle fiets een aparte status; dat willen wij in Nederland ook.

Sinds de invoering van de speedpedelec heeft de overheid nooit een goede voorlichtingscampagne gehouden. Veel weggebruikers hebben geen idee wat onze plek op de weg mag of moet zijn. Op veel plekken worden we op de rijbaan ongeoorloofd ingehaald, afgesneden of uitgescholden. Voorlichting kan meer begrip en vooral veiligheid creëren.

Belangrijkste bezwaar is dat er nu verschillende regels dreigen te gaan gelden per gemeente of provincie. Dat komt voort uit het op zich goed idee om speedpedelecs keuzevrijheid te geven om toch (met aangepaste snelheid) op het fietspad te rijden. Zo’n ontheffing kan worden aangevraagd in Rotterdam en voor een aantal gemeenten in de provincie Utrecht (incl. o.a. Utrecht en Amersfoort). We zijn blij met het initiatief van Tour de Force om verder te gaan met het onderzoek om dit landelijk te gaan invoeren. Wij pleiten voor een landelijke uniforme regelgeving in deze. Dat biedt duidelijkheid aan alle weggebruikers. Op de korte termijn vinden we het zeer positief dat een aantal wegbeheerders hier het voortouw in nemen.


Hoe kunnen andere vrijwilligers en leden van de Fietsersbond contact opnemen of samenwerken met jullie?

Op dit moment kan iedereen contact zoeken via ons centrale email adres: [email protected]. Op www.snellefietser.nl staat veel informatie over de speedpedelec, de wetgeving en de Kopgroep.

 

De leden van de Kopgroep stellen zich kort voor:

Martin de Vries: rijdt dagelijks met de speedpedelec tussen Hilversum en Nieuwegein (26 km). “Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel.” Houdt van tourfietsen ‘op eigen kracht’, o.a. in verre landen (Azië) of richting de Alpen. Eén van de oprichters van de Kopgroep in 2016.

Hans Stumpel: samen met Martin beheerder van de Facebookgroep Speedpedelec Nederland, te vinden via www.facebook.com/groups/speedpedelec. Ook één van de oprichters van het eerste uur.

Raymond Comvalius: lid landelijk bestuur van de Fietsersbond en rijdt voor zijn advieswerk in de ICT op de speedpedelec in alle windrichtingen naar klanten. Ook een eerste lid van de Kopgroep.

Jos Aerts: is sinds 2023 lid van de Kopgroep. Hij is oprichter en beheerder van een zeer informatieve website over speedpedelecs: www.speedpedelec-evolution.info. Jos weet echt álles van speedpedelecs en de techniek van deze fietsen.

Karin Vennix: is dol op fietsreizen door onherbergzame landen. Doet dit met bepakking en zo primitief mogelijk. Maar… voor haar werk rijdt zij meerdere malen per week met haar speedpedelec tussen Tilburg en Eindhoven. Karin is sinds 2023 lid van de Kopgroep geworden.

Loes Zwaard: gebruikt de speedpedelec niet specifiek vanwege de snelheid. Vindt het gewoon fijn fietsen en waardeert de veiligheid van de valhelm in het bijzonder. Ultiem geluk: met de speedpedelec een stuk omfietsen, en dan met een rustig gangetje van 35 km/uur. Loes was een van de eerste leden van de Kopgroep.

Paul Strack van Schijndel: rijdt dagelijks met de speedpedelec tussen Eindhoven en Tilburg en zwaait vaak naar Karin Vennix. Hij is uitgever en redacteur van het boek “Shift Happens, waarom de speedpedelec het ei van Columbus is”. Te vinden op: www.speedpedelecboek.nl. In de Kopgroep sinds 2021.

Categorieën