Fietsen en de gemeentelijke omgevingsvisie, avond 1

Hoe krijg je als Fietsersbond-afdeling onze Fietsvisie 2040 zo goed mogelijk in de omgevingsvisie van jouw gemeente?

Landelijk Bureau Fietsersbond

Bron: www.youtube.com

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Maar bijna alle gemeente zijn al aan de slag met deze nieuwe wet. Belangrijk onderdeel van de wet is de gemeentelijke omgevingsvisie. Hierin staan de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn, meestal tot 2040. De omgevingsvisie wordt uitgewerkt in programma’s en het omgevingsplan. Al het fietsbeleid gaat onder deze nieuwe Omgevingswet vallen. Als Fietsersbond willen we dat fietsen natuurlijk prominent in alle gemeentelijke visies en plannen komt, waarbij onze eigen, kersverse Fietsvisie 2040 goed van pas komt. Hoe, dat leer je op deze academieavond!

Deze avond wordt ook op 10 oktober gehouden

Fietsen & de gemeentelijke omgevingsvisie, avond 2 Lees meer

En denk niet, ach dat is niet zo belangrijk, dat is veel te abstract. Juist dit is een gouden kans voor de afdeling. Want als je nu je ideeën goed in de omgevingsvisie krijgt dan wordt het veel makkelijker om ze  goed uitgewerkt te krijgen in een programma of het omgevingsplan. En hoe actiever en eerder je betrokken bent bij de omgevingsvisie van je gemeente, hoe groter de kans dat jouw ideeën overgenomen worden.

Vragen over de Omgevingswet kun je aan Kees Bakker en Piet van der Linden stellen via omgevingswet@fietsersbond.nl.

 

Programma

Vanaf 18.00 uur

Op kantoor: Inloop met avondeten (vegetarisch)

Thuis: het geluid van je videoverbinding testen met kantoor

19.00 uur   Van Fietsvisie 2040 naar lokale fietsvisie. Een inspirerende aanpak in Nieuwegein.

De afdeling Nieuwegein heeft inbreng geleverd bij verschillende bijeenkomsten voor de gemeentelijke omgevingsvisie, en heeft net een Nieuwegeinse fietsvisie ontwikkeld. Clarion Wegerif vertelt hoe de afdeling dat heeft aangepakt, wie er bij betrokken zijn geweest en wat het je afdeling oplevert als je zo’n visie maakt.

19.45 uur   De fiets & mobiliteit in de omgevingsvisie, programma en omgevingsplan.

Herbert Korbee (verkeerspsycholoog, jurist en projectmanager provincie Utrecht) gaat in op de betekenis van de Omgevingsvisie, de kansen voor de fiets in die visie en de participatie van bewoners en belangenverenigingen bij het vaststellen van de visie.

20.30 uur   Kansen en bedreigingen voor de lokale afdelingen.

Projectleider Omgevingswet Kees Bakker vertelt over hoe de lokale afdelingen het beste kunnen inspelen op de nieuwe Omgevingswet. Wat zijn de kansen en bedreigingen? Wat is een goede aanpak voor de afdeling? Hoe creëer je draagvlak? Hoe kunnen we de fietsende bewoners betrekken? Hoe kan het landelijk bureau ondersteuning bieden?

21.00 – 21.30 uur  Op kantoor: hapje en drankje

 

 

Let op: voor de academieavond kun je naar ons kantoor komen, maar je kunt hem ook thuis ‘bijwonen’ via een beveiligde videoverbinding. Daarmee kun je ook meediscussiëren.

Meld je aan voor één van de twee avonden