Webinar Begroting 2024

Informatieavond over financiële onderwerpen

Zoom (vanuit huis)

Op de vorige ledenraden waren er veel vragen over de manier waarop wij de begroting maken, hoe de jaarrekening is opgebouwd en hoe wij omgaan met onze reserves. Graag geven we onze leden de gelegenheid om alle financiële vragen beantwoord te krijgen

Daarom organiseren de penningmeester Bert Warmelink en de controller Sjoerd Nap op woensdag 22 november van 19.30 – 20.30 uur een webinar om dieper in te zoomen op de begroting 2024. In het verleden is gebleken dat er tijdens de ledenraad niet altijd voldoende tijd is om de begroting volledig toe te lichten en dat leden na afloop nog met vragen blijven rondlopen. Zo kunnen we op deze avond wat langer stilstaan bij bijvoorbeeld de reserves van de Fietsersbond en waar deze voor worden ingezet in 2024.

Wil je meer weten over de begroting van 2024? Kom naar dit webinar en wij beantwoorden je vragen.

Om deze bijeenkomst zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoeken we je om de begroting vooraf door te nemen en eventuele vragen uiterlijk zondag 19 november te mailen naar [email protected].

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier!

Categorieën

Alle evenementen