Document Lobbyadviezen voor gemeenteraadsverkiezingen 2018; fase programmapunten

Volgend jaar maart worden weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De verkiezingsprogramma’s, de debatten en de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen zijn uitgelezen mogelijkheden om te lobbyen voor een stevige fietsparagraaf.

Het team vrijwilligers gaan de lokale Fietsersbondafdelingen nog meer dan voorheen actief ondersteunen bij die lobby. Zo kan je ons om commentaar vragen op jullie conceptlijst met programmapunten, organiseren wij na de zomer debattrainingen en geven wij procesadviezen om jullie inspanningen zo effectief mogelijk te laten zijn.

Hoewel we midden in de periode zitten van de landelijk verkiezingen en aansluitend de kabinetsformatie, maken in deze tijd de landelijke politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen een rompprogramma voor de lokale schrijvers van de verkiezingsprogramma’s. Net als vier jaar geleden hebben wij een lijst met concrete programmapunten gemaakt die zij kunnen gebruiken bij het maken van een fietsparagraaf in het rompprogramma. De lijst wordt vandaag (6 maart) naar elke landelijke politieke partij én naar de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) gestuurd.

De wensenlijst vind je op https://vrijwilligers.fietsersbond.nl/activiteiten/campagnes/gemeenteraadsverkiezingen-2018/

Natuurlijk is het hard nodig dat ook elke lokale Fietsersbondafdeling een soortgelijke lijst met een lokale inkleuring naar de schrijvers van de programma’s gaan sturen.

Wij adviseren jullie hiervoor inhoudelijk het volgende:

  1. Verwijder de punten uit de lijst die jullie niet van toepassing vinden op jullie gemeente.
  2. Vul de daarvoor geschikte punten aan met een of meerdere plaatselijke voorbeelden, het liefst aan de hand van belangrijke lokale dossiers.
  3. Neem zo nodig een belangrijk lokaal dossier als apart punt op.
  4. Verwijder de toelichtende opmerkingen uit de rechterkantlijn. (Klik op Word-tabblad ‘Controleren’, dan op ‘Opmerkingen’, dan op ‘Verwijderen’ en tot slot op ‘Alle opmerkingen in document verwijderen’.
  5. Twijfel je over de inhoud en/of de toon van jullie lijst? Vraag [email protected] jullie concept te becommentariëren! Én geef daarbij aan wanneer je uiterlijk zijn reactie nodig hebt.

Op procesgebied hebben wij het volgende advies:

  1. Maak binnen jullie afdeling een apart werkgroepje ‘gemeenteraadsverkiezingen 2018’ van 2 á 3 personen. Doe zo nodig een beroep op enkele oud- of niet actieve leden die je kent.
  2. Ga bij elke partij na wie de schrijver(s) is/zijn van het conceptprogramma en nodig jezelf uit om een half uurtje jullie punten te komen toelichten. Men kan zelf ook al punten hebben bedacht waarover men graag jullie mening verneemt. Stuur pas na het gesprek jullie lijst op. Deze activiteit kost weliswaar (veel) meer tijd maar is navenant effectiever dan alleen maar een mail met jullie punten!
  3. Op http://vppg.nl/over-vppg/ledenlijst/ vind je welke alleen lokaal actieve partij(en) in jullie gemeente is (zijn) aangesloten bij deze landelijke vereniging waar de lijst naar toe is gestuurd.
  4. Sla geen enkele partij over, dus ook niet een partij waar je weinig of niets van verwacht.
  5. Als jullie te weinig menskracht/tijd hebben om alle partijen langs te gaan, probeer in ieder geval ‘een telefonisch relatie’ op te bouwen en gebruik vooral je tijd aan juist die partijen met tot nu toe weinig fietsambities.