Fietsdiefstal

De Fietsersbond startte in mei 2003 met een landelijke campagne om fietsdiefstal aan te pakken, met de slogan: ‘Houd de Fiets!’. In september 2005 werd de campagne met een overzicht van de stand van zaken afgesloten, al houdt de bond dit onderwerp op de agenda omdat het onderwerp relevant blijft.

fiets_op_slot_ronald_bakker

Door alle acties en bijbehorende media-aandacht staat fietsdiefstal weer in de belangstelling. Fietsdiefstal is geen natuurverschijnsel, het is te bestrijden. Politie en gemeente kunnen nu aan de slag.

Goede voorbeelden van de aanpak van fietsendiefstal werken vaak erg inspirerend voor andere partijen. Het is dan immers niet de Fietsersbond, maar bijvoorbeeld de politie Groningen die laat zien dat er veel meer fietsen opgespoord kunnen worden.

Publieksenquête Fietsdiefstal

Onderdeel van de Fietsersbondcampagne was een enquête in 2004 onder inwoners van Nederland. Uit de analyse van ruim 15.000 teruggekregen formulieren blijkt het volgende:

  • 45% van de fietsers laat de fiets thuis bij bepaalde bestemmingen; het centrum en het station worden hierbij het meest genoemd.
  • 32% van de fietsers geeft aan geen nieuwe fiets te kopen uit angst voor fietsdiefstal.
  • De meeste fietsen worden in en om de woning gestolen (meer dan 30%), de andere risicolocaties zijn het centrum (21%) en stations (19%).
  • De kans op diefstal in grote gemeenten (> 50.000 inwoners) is het grootst in woonwijken, bij kleinere (< 50.000) is het station een risicolocatie (het gaat dan om kleine stations, zonder loket en zonder menselijk toezicht).

Publieksacties

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Acties voor gratis bewaakte stallingen.
  • Ophangen van verkeersborden ‘Streng verboden fietsen te stelen en te helen’.
  • Afdelingen kunnen via het Landelijk Bureau een in opvallende beroepskledij gestoken fietsendief inhuren om het publiek de kneepjes van het fietsen stelen bij te brengen. De fietsendief kan ingezet worden tijdens markten, demonstraties, manifestaties, etc. Hij demonstreert hoe een fiets te stelen en hoe je daarom je fiets op slot moet zetten. Meer info bij Team Vrijwilligers.
  • Artikel Fietsdiefstal (2009)
  • Met een actie “Gratis bewaakt stallen” kan een afdeling de gemeente aanspreken op wat zij kan doen om fietsdiefstal terug te dringen. Het draaiboek voor deze actie is hier te vinden.

Categorieën