Achtergrondinformatie en Stand van zaken snelheidsverhoging landbouwverkeer (mei 2016) 

De wetgeving Besluit tot wijziging diverse reglementen ivm het kentekenen van landbouw- en bosbouwtrekkers heeft de internetconsultatie afgerond. Hierbij kon iedere burger of organisatie via internet haar mening kenbaar maken.

Met de invoering van de kentekenplicht per 01/01/2017 mogen volgens deze nieuwe wetgeving de trekkers harder gaan rijden. Van 25 naar 40 km / hr. Zie het maar als een compensatie voor de landbouwsector. Daar zijn wij als fietsers niet zo blij mee. Uit de reactie via de internetconsultatie is dat ook duidelijk naar voren gekomen. Van de 43 reacties waren er 32, die op een of andere manier aangaven dat ze de snelheidsverhoging een slecht idee vinden, waaronder ook een aantal voor ons bekende fietsersbondleden. Je zou hieruit kunnen afleiden dat de fietslobby feller reageert dan de belangenvertegenwoordigers van de landbouwsector.

Opvallend was de vrij felle reactie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die zijn duidelijk tegen een snelheidsverhoging binnen de bebouwde kom ook al gelden dan aparte vrijliggende fietsvoorzieningen. Met name het ontbreken van snelheid remmende maatregelen op kruispunten vinden ze bezwaarlijk.

Bespreking in Tweede Kamer: Fietsersbond tegen snelheidsverhoging

De nieuwe wet zal met de internetconsultatie worden besproken in de Tweede Kamer. Waarschijnlijk in de maand juni. Onze landelijke beleidslobby zal voorafgaand ons standpunt nogmaals onder de aandacht brengen, ook verwijzend naar de uitkomsten van de internetconsultatie: tegen de snelheidsverhoging en voor een gezamenlijke publiekscampagne.

Publiekscampagne

In het land is er inmiddels een groot draagvlak voor een gedragscampagne fietsers en landbouwverkeer in het buitengebied. Hoe gaan verschillende verkeersdeelnemers cq. Landbouwverkeer en fietsers met elkaar om op het moment dat je elkaar tegenkomt op een smalle weg zonder vrijliggende fietspaden. Mindert de trekker vaart, wijkt die even uit en wat verwachten we van de fietsers. Cumela, de provincie Zeeland en de Fietsersbond willen graag een landelijke campagne. Ook daar zal in het schrijven aan de tweede kamer aandacht voor gevraagd worden.

CROW werkgroep

Het CROW is in opdracht van het ministerie een werkgroep gestart om wegbeheerders mbv richtlijnen te voorzien van praktische kennis om deze snelheidsverhoging goed in te kunnen voeren. Deze werkgroep gaat er vanuit dat er binnenkort een snelheidsverhoging van het landbouwverkeer van 25 naar 40 km wordt doorgevoerd op de volgende wegen

a. buiten de bebouwde kom, en

b. binnen de bebouwde kom:

1°. die zijn voorzien van een vrijliggend fietspad of fiets/bromfietspad,

2°. gesloten zijn voor fietsers, of

3°. waar een maximumsnelheid van 70 km per uur geldt.

De wegbeheerders mogen hiervan afwijken.

Ook de Fietsersbond heeft zitting in de werkgroep. Intern en in adviesstukken wordt al een aantal situaties genoemd, waarbij een wegbeheerder af zou kunnen wijken van de standaard regel, zoals bijv. in situaties waar er sprake is van:

* een weg met lintbebouwing;

* een weg niet breed genoeg is bijv. < 4 meter;

* er een hoge fietsintensiteit is;

* het landbouwverkeer met ontheffing betreft (die bijv. 3,5 meter breed zijn);

* aanvullende snelheidsremmende maatregelen op kruispunten als inrichtingsvoorwaarde;

Andere ideeën over voorwaarden en uitzonderingssituaties voor deze snelheidsverhoging zijn van harte welkom.

Kees Mourits, regionaal medewerker in Leeuwarden is degene die deze ontwikkelingen op de voet volgt. Hij heeft een informatieve presentatie gegeven op de FB-Academie-avond over Landbouwverkeer. Klik hier voor de Powerpoint presentatie.

Categorieën