Tussenstand september 2016

Vertraging invoering wetgeving kentekenen Er is een kink in de kabel gekomen wat betreft de invoering van de wet kentekenen LVT. De behandeling van de wetgeving voor kentekening van landbouwvoertuigen is over het reces van de Tweede Kamer heen getild. Het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu op 27 juni 2016 met mevrouw Schultz van Haegen kon door een paar amendementen niet worden afgerond. Onzeker is, of het nog lukt om de wetgeving voor de kentekening van landbouwvoertuigen en MMBS’en per 1 januari 2017 in te voeren. Als dat niet lukt, komt NL in de knel met de verplichting om de Europese APK-richtlijn in te voeren voor mei 2018. Deze richtlijn bepaalt dat er een APK verplichting gaat gelden voor LVT met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km per uur. Zonder wetgeving zal de minister een alternatieve registratie op moeten zetten om aan de Europese APK verplichting te kunnen voldoen.

De snelheidsverhoging in de praktijk Onderdeel van de nieuwe wetgeving is een snelheidsverhoging naar 40 km buiten de kom en binnen de kom, waar er sprake is van gescheiden fietsvoorzieningen. Het CROW vertaalt de nieuwe wetgeving naar nieuwe richtlijnen voor de wegbeheerder, vooruitlopend op een definitieve vaststelling in de Tweede Kamer. Uitgangspunt is dat Wegbeheerders autonoom zijn en blijven in het nemen van beslissingen over het al dan niet toelaten van landbouwvoertuigen op hun wegen. Het kan zijn dat die beslissing anders uitvalt op het moment dat de nieuwe maximumsnelheid van kracht is. Bij invoering van de nieuwe maximumsnelheid, moet er dus voor elke weg worden besloten wat de nieuwe situatie is voor landbouwvoertuigen. Er zijn dan 3 opties: (1) verbieden, (2) toestaan met 40 km/uur en (3) toestaan met 25 km/uur. Wanneer de wegbeheerder niets doet, dan geldt vanaf het in werking treden van de wet een snelheidsregiem van 40 km overal buiten de bebouwde kom. Hierbij kunnen wegbeheerders gebruik maken van:

1)      De corridorbenadering
Grofweg komt dit er op neer, dat door de snelheidsverhoging van LVT, deze verplaatst kunnen worden naar de GOW’s (lees de provinciale weg), daar waar zij voorheen, hier verboden waren en een probleem opleveren op de parallelle weg.

2)      De snelheidsafweging
De snelheidsafweging speelt voor wegbeheerders voornamelijk op de ETW (ook wel polderwegen genoemd), waar de snelheid doorgaans 60 km /h is en er geen vrijliggende fietspaden zijn. Er zijn situaties denkbaar met bijvoorbeeld veel (school)fietsers (meer dan 500 fietsers/etmaal is een gebruikelijke grens), weinig overzicht, lintbebouwing en/of een erg smalle weg, waar de wegbeheerder een maximumsnelheid van 40 km/h voor landbouwvoertuigen ongewenst vindt. Dan is het mogelijk om een maximumsnelheid van 25 km/h in te voeren. Een lagere maximumsnelheid kan overigens ook gewenst zijn voor het overige verkeer.

Categorieën