Vrijwilliger Kees Joustra over de afdeling Velsen

Fotograaf

Kees Joustra is vrijwilliger bij afdeling van de Fietsersbond in Velsen. Wij waren benieuwd naar zijn werkzaamheden en ervaringen bij deze afdeling en welke tips hij heeft voor andere vrijwilligers.

Jullie zijn al langer bezig met paaltjes in Velsen, toch?

Ja. Als lokale afdeling zijn wij al enkele jaren bezig met het agenderen van onnodige belemmeringen voor de fietser. Dit betreft niet alleen paaltjes op het fietspad, maar ook obstakels vlak langs het fietspad, stoepbanden die niet vergevingsgezind zijn, de wijze waarop in de herfst de bladeren geveegd worden (komen vaak aan de rand van de weg op fietsstroken terecht) en sneeuw vegen.

Deze collegeperiode hebben wij gekozen voor drie hoofdthema’s: regionale doorfietsroutes, fiets-belemmeringen en 30 km/uur binnen de bebouwde kom. De actie van de landelijke fietsersbond sloot dus helemaal aan bij onze prioriteiten en daar zijn we dan ook specifiek mee aan de slag gegaan.

Welke acties doen jullie met (actieve) leden?

In de regio Haarlem werken we nauw samen met andere lokale afdelingen en verstrekken we onze 1300 leden een paar keer per jaar een mooi blad genaamd ‘De Haarlemmerwielen’. Ook verzorgen wij een website met daarop lokale informatie en actualiteiten.

In Velsen zijn we met een kleine, centrale groep van zes personen actief. De actie tegen onnodige of fout geplaatste paaltjes hebben we via een e-mail gedeeld met onze 140 lokale leden en we hebben hen opgeroepen om mee te doen. Hierop hebben we al enkele positieve reacties ontvangen. Met de paaltjes-actie hebben we enorm veel publiciteit gehaald. Hiervoor hebben wij ook een brief aan de gemeente (college en raad) gestuurd waarop één van de partijen nu ook Raadsvragen heeft gesteld.

We hebben de stickers op een specifieke locatie geplakt om niet alleen onze leden, maar ook alle Velsenaren te bewegen tot actie. Hierbij was ook de regionale TV aanwezig. Vervolgens is ons pleidooi ook via lokale media in Velsen en Haarlem verspreid. Het Noord-Hollands dagblad heeft de actie ook gebruikt voor een poll onder haar lezers.

Kortom, de actieve club is niet groot, maar ons bereik bij een actie is vrij groot. De effectiviteit van deze actie moet uiteraard nog blijken. Dit meten wij in het uiteindelijk weghalen van de onnodige of verkeerd geplaatste belemmeringen. Het is nog wel lastig gebleken om ook anderen tot actie te verleiden. Instemming omzetten in zelf actie ondernemen en deelnemen aan de actieve kern is een zaak van lange adem en al dan niet toevallige persoonlijke contacten.

onverplicht fietspad

Afronding landelijke paaltjesactie

Afgelopen tien weken voerden we lokaal, regionaal en nationaal de strijd tegen… Lees meer

Hoe valt het thema bij ambtenaren en politiek?

De gemeente is over het algemeen vriendelijk tegen ons en ook bereid tot gesprek en informatie. We zijn wel teleurgesteld over de daadkracht in de uitvoering. Bijvoorbeeld rond de regionale doorfietsroutes. Nadat wij in 2018 een niet besproken voorstel voor de noord-zuid route konden onderscheppen, hebben wij gelijk ingesproken in de gemeenteraad. De gemeenteraad nam het voorstel aan om het voorstel terug te nemen en met ons in overleg te gaan. Dit overleg heeft na een jaar geleid tot overeenstemming, maar daarna is het erg stil geworden. wij hadden verwacht dat mede door ingrijpen en steun van de Raad de route programmatisch zou worden aangepakt. Dat gebeurde echter niet. Tsja, wellicht zijn wij te gedreven maar we houden de gemeente wel alert of de raadsbesluiten ook worden nageleefd door het college. Ik denk dat menigeen ons wel eens wat drammerig vindt. Voor een club als de Fietsersbond zie ik dat wel als een compliment. We geven uiteraard ook een compliment of credits voor een actie van de gemeente wanneer dit kan.

Wanneer zijn jullie tevreden?

Als Fietsersbond moet je natuurlijk nooit tevreden zijn, want er zijn altijd verbeteringen mogelijk. Bij de paaltjesactie willen we dat de gemeente echt aan de slag gaat om veilige fietspaden te maken. Het weghalen van de onnodige en onveilige belemmeringen is één van onze doelen.  Verder zijn we pas tevreden als de gemeente de CROW richtlijnen nu eens echt serieus gaat toepassen en de fietsveiligheid altijd voorop stelt in de praktijk en niet alleen in beleidsstukken.

Heb je nog tips & tops voor andere afdelingen?

Die hebben we zeker. Er zijn een aantal zaken die bij ons goed werken:

  1. Geef focus aan je acties, want je kunt toch niet alles tegelijk. Wij hebben deze periode – zie boven – drie prioriteiten gekozen;
  2. Een goed blad waarin je je acties en prioriteiten vertelt aan de leden is belangrijk. Dit blad bezorgen wij ook altijd bij de Raadsleden;
  3. Wees zorgvuldig in de relatie en hard op de inhoud. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je nooit een stevig gesprek of uitlatingen kunt doen als je op misstanden of niet nagekomen beloftes wijst;
  4. Persoonlijke bekendheid bij lokale en regionale pers helpt om de boodschap snel en effectief over te brengen.

Categorieën