Werkgroep Landelijk Gebied

Met een aantal afdelingen van de Fietsersbond die veel te maken hebben met het landelijk gebied vindt 2 keer per jaar een bijeenkomst plaats.

Onderwerpen zijn: fietsen buiten de bebouwde kom, zowel utilitair (regionaal woon-werk verkeer) als recreatief, conflicten met het landbouwverkeer, maar ook de verschillen tussen de diversiteit aan fietsers, sportief (soms in pelotons), bakfietsen, ouderen en gezinnen met kinderen.

De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 30 mei en zal gaan over de gevaren van landbouwverkeer en hoe die te verminderen en over het promoten van (betere) fietsparkeervoorzieningen bij regionale OV-haltes.

Wat? Bijeenkomst van de Werkgroep Landelijk Gebied over landbouwverkeer en fietsparkeervoorzieningen bij OV-haltes. 
Wanneer?
 Dit jaar heeft de Werkgroep Landelijk Gebied meegedraaid met de Visie 2040. Volgend jaar worden er weer bijeenkomsten georganiseerd.
Waar? Landelijk bureau Fietsersbond in Utrecht
Aanmelden:
via het aanmeldingsformulier