Gladheidsbestrijding eind 2012

Door Jan Bijlsma, uit Ketting Nieuwsbrief

In december 2012 ging opnieuw een oproep uit naar alle afdelingen om alert te zijn op gladheid. We riepen afdelingen op om gemeenten, indien nodig, er toe aan te zetten de gladheid op fietsroutes snel en goed te bestrijden en de routes sneeuwvrij te houden. De reacties tot nu toe zijn behoorlijk positief.

In Berkelland bijvoorbeeld waren de fietspaden beter berijdbaar dan de gewone weg, aldus de afdeling. Ook waren er positieve geluiden uit Hilversum, Ermelo en Eindhoven. In Eindhoven wordt ook informatie verstrekt via Twitter (@bereikbaar040). De website van de gemeente doet dat ook, inclusief strooiroutes.

Toch borstelen in Utrecht 

De afdeling Utrecht wist te bewerkstelligen dat de gemeente Utrecht uiteindelijk toch borstelwagens ging aanschaffen. Een succes, want even werd het nog spannend dit najaar, toen de afdeling te horen kreeg dat er deze winter geen geld zou zijn om het sneeuwruimen op fietsroutes te verbeteren. Gelukkig legde de gemeenteraad zich niet bij het besluit neer en stemde unaniem voor een amendement van ChristenUnie en D66, waarin 70.000 euro werd geregeld voor de aanschaf van sneeuwborstels. Met de sneeuwborstels zal het eindelijk mogelijk zijn om sneeuw adequaat van fietsroutes te verwijderen. De afdeling is blij dat de gemeenteraad zich het lot van fietsers heeft aangetrokken en heeft er vertrouwen in dat de uitvoerende dienst (Stadswerken) er alles aan doet om zo snel mogelijk over te gaan op borstelen. Doordat de beslissing over het budget pas laat dit jaar is genomen, is er echter te weinig tijd geweest om de sneeuwborstels te bestellen. Gezien de levertijden zal het nog wel even duren voordat ze allemaal binnen zijn. Op dit moment heeft Utrecht één voertuig met sneeuwborstel. In de loop van de winter zullen dat er steeds meer worden en naar verwachting kan er halverwege februari op volle sterkte worden geborsteld.

Nieuwe ontwikkelingen

Het Fietsberaad heeft voor het verbeteren van de gladheidsbestrijding op fietsroutes de website gladdefietsroutes.nl laten ontwikkelen. Gemeenten die geïnteresseerd zijn om deze website komende winter in te zetten kunnen zich melden bij het Fietsberaad. Er zijn ons geen aanmeldingen van gemeenten bij het Fietsberaad bekend.

Naast bestrijding van overlast door sneeuw vraagt ook de bestrijding van gladheid door ijzel en ijsvorming grote aandacht. Dan is de inzet van pekel een interessante vernieuwende techniek. Vrijwilligers van de afdeling Alkmaar hebben een rondleiding en ontmoeting gehad met de gladheidsbestrijders van Heerhugowaard. Zij waren zeer te spreken over hun nieuwe aanpak met pekel tegen ijzel en ijsvorming.  De afdeling zag er vooral voordelen in omdat het niet ingereden hoeft te worden, wat op paden zonder autoverkeer slecht lukt.

Categorieën