Provinciale Verkiezingen 2015

Meer aandacht voor de fiets in provinciale coalitieakkoorden 2015 - 2019

In de provinciale coalitieakkoorden die zijn afgesloten en in de nieuwe Provinciale Staten zijn en worden besproken komt in bijna alle gevallen een serieuze passage voor over het fietsbeleid. Vooral de snelfietsroutes en de opkomst  van de e-bike krijgen de nodige aandacht in de akkoorden. De Fietsersbond, die uitvoerig inhoudelijk suggesties leverde en alle provinciale programma’s met elkaar vergeleek, is positief over de uitkomst. Directeur Hugo van der Steenhoven: “Vergeleken met vier jaar geleden is er zonder meer sprake van een grote stap vooruit, er is echt meer aandacht voor de fiets.

In zeven provincies wordt expliciet aandacht besteed aan snelfietsroutes. In Groningen, Drenthe, Flevoland  en Utrecht worden daarbij ook expliciet aan te leggen routes genoemd. In Limburg, Brabant, Gelderland en Noord-Holland gaat het om algemene passages over snelfietsroutes. Zie hier voor meer over de snelfietsroutes.

Utrecht heeft over de gehele linie het meest ambitieuze akkoord op fietsgebied en zet in op een verdubbeling van het woon-werkverkeer per fiets in 2030 (ten opzichte van 2011). In 2028 moeten alle belangrijke locaties in de provincie comfortabel, snel en veilig bereikbaar zijn. Drenthe wil fietsprovincie nummer 1 zijn. Flevoland wil het netwerk bij groot onderhoud op snelfietsrouteniveau brengen. Noord-Holland wil knelpunten inventariseren en oplossen. Limburg gaat speciale aandacht besteden aan gevaarlijke verkeerssituaties voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Noord-Brabant  gaat in de toekomst fietsmaatregelen financieren uit bestaande fonsen voor andere infrastructuur. Overijssel besteedt van alle provincies de minste aandacht aan de fiets.

De Fietsersbond hoopt dat de plannen ook daadwerkelijk van papier komen. Directeur van der Steenhoven: “Het komt er nu op aan dat er ook daadwerkelijk voldoende middelen voor het fietsbeleid worden uitgetrokken”.

Hoe scoren de partijprogramma’s in de provincies?

Bekijk hier de inleiding in het onderzoek naar de fietsmaatregelen bij de partijen per provincie, 1 maart 2015.. Welke partijprogramma’s goed, matig en onvoldoende scoren kun je per provincie hier vinden

De verkiezingen zijn achter de rug: de gevolgen

Bij de verkiezingen is de VVD in zeven provincies de grootste geworden, het CDA in vier, SP in één (Groningen). Alle provincies kennen brede middencolleges, geen enkele provincie heeft een uitgesproken progressief college. De PvdA is uiteraard de grote verliezer en zal wellicht in de coalities plaats moeten maken voor D66 of SP.

Over de meest fietsvriendelijke partijen valt te zeggen dat D66, ChristenUnie en PartijvoordeDieren overal winnen, en dat GL stabiel is/ licht verliest. We schatten in dat we binnen Provinciale Staten over de hele linie meer steun kunnen opbouwen, maar dat het op het niveau van Gedeputeerde Staten in veel gevallen lastiger zal blijven. Toch zijn er altijd kansen die we graag willen benutten.

Categorieën