December 2016: Tweede Kamer neemt onbegrijpelijk besluit

Tweede Kamer stemt tegen kentekenplicht landbouwvoertuigen en kiest voor snelheidsverhoging. Met een krappe meerderheid heeft de Tweede Kamereen wetsvoorstel om de kentekenplicht voor alle (landbouw)voertuigen in te voeren, verworpen. Het wetsvoorstel wordt/werd maatschappelijk breed gedragen, door o.a. ANWB, VVN, Cumela en ook de LTO, maar politiek Den Haag wil daar blijkbaar geen rekening mee houden. Nederland is in Europa het enige land dat geen kentekenplicht voor landbouwvoertuigen heeft.
Ook werd er een motie aangenomen voor een snelheidsverhoging van landbouwvoertuigen naar 40 km/u. Dat zou minder erg zijn als er óók besloten was tot de invoering van de kentekenplicht en daarmee de mogelijkheid voor landbouwvoertuigen wordt gecreëerd, om gebruik te kunnen maken van doorgaande wegen en rondwegen. De gevaarlijke situaties zullen, door het te verwachten harder rijden van doorgaand landbouwverkeer door de kernen en dorpen, alleen maar toenemen.

De Fietsersbond is benieuwd of de minister deze motie wil gaan uitvoeren. In het debat in de Kamer heeft zij steeds gezegd dat de snelheidsverhoging wat haar betreft aan de kentekening was gekoppeld.

Categorieën

2 responses to “December 2016: Tweede Kamer neemt onbegrijpelijk besluit

  1. Ik vraag me toch werkelijk af wat dan het verschil zal maken. Het is nu ook al goed mogelijk om eigenlijk elke bestuurder van een trekker te verbaliseren. Want wie rijdt er 25 Km/u? Niemand toch. Laat de Politie er eens een speerpunt van maken, want de gemiddelde snelheid ligt nu rond de 55 km/u. En wie doet er wat aan, niemand toch? En dat met vaak vele tonnen aan lading, die echt wel doordrukt, vaak in combinatie met fietsverkeer.

    De wegbeheerder kan ook op de rondwegen het waanzinbord D09 (Verbod voor langzaam verkeer) neer zettten met het onderbord uitgezonderd gemotoriseerd landbouwverkeer.