Beleidsplan gemeente Bergen

De gemeente Bergen heeft op 28 januari 2016 het nieuwe Fietsbeleidsplan goedgekeurd. Dit plan is opgesteld in nauwe samenwerking met de Fietsersbond Bergen. Een mooi en inspirerend voorbeeld voor andere afdelingen!

De gemeente wil benadrukken dat de fiets het belangrijkste vervoersmiddel is voor de kortere afstanden. Files en parkeerdruk worden ermee voorkomen en het is nog gezond ook. Ook economisch is de fiets belangrijk. Nu gaat binnen de gemeente Bergen circa 30% van alle verplaatsingen per fiets. Binnen 7,5 km gaat het om 43% en de gemeente wil dit door goed beleid opvoeren naar minimaal 46% in 2021. De gemeente en Fietsersbond Bergen willen dit bereiken door:

  • meer samenhangende, comfortabele en directe fietsroutes,
  • het oplossen van fietsonveilige situaties,
  • het verbeteren van het recreatieve fietsnetwerk,
  • veiligere schoolroutes,
  • goede en voldoende fietsparkeervoorzieningen en
  • het stimuleren van verkeerseducatie.

Meer hierover kun je lezen in het Fietsbeleidsplan en op de website van de Fietsersbond Bergen.

Categorieën