Beleidsplan van het voormalige BRU

Het BRU bestaat niet meer, maar in haar laatste fietsvisie streefde het BRU naar een verdubbeling van het fietsgebruik. Die doelstelling is na het samengaan van BRU en provincie Utrecht, door de provincie overgenomen in het coalitieakkoord en het werkingsgebied is uitgebreid naar de hele provincie.
http://www.regioutrecht.nl/beleidsterreinen/wegen-en-verkeer/fiets/fietsvisie-regio-utrecht/at_download/file

Categorieën