Fietsersbond lobby verliep in 2014 bijna succesvol

Door Wim Bot; Uit Ketting Nieuwsbrief, juli 2014.

In het januarinummer 2014 van de Ketting Nieuwsbrief plaatsten we een artikel onder de kop Doorbraak tegen scooteroverlast?  Gemeenten krijgen als het aan minister Schultz ligt de mogelijkheid om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen met helmplicht.

In het januarinummer 2014 van de Ketting Nieuwsbrief plaatsten we een artikel onder de kop Doorbraak tegen scooteroverlast?  Gemeenten krijgen als het aan minister Schultz ligt de mogelijkheid om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen met helmplicht.

Minister Schultz van Infrastructuur schreef op 2 juni een brief aan de Tweede Kamer waarin zij inging op de wens van de gemeente Amsterdam (gesteund door de drie andere grote steden) om snorfietsen met helmplicht naar de rijbaan te verplaatsen. Amsterdam wil dit voor het gehele gebied binnen de ring A10 en ten zuiden van het IJ. In een eerdere brief van 14 januari had de minister door laten schemeren hier serieus naar te willen kijken.

Brief minister
De minister schreef 2 juni 2014: “Alle inspanningen en maatregelen hebben tot op dit moment onvoldoende effect gehad om ruimte op het fietspad te creëren om de verwachte groei van het aantal tweewielers te accommoderen. … Ik zal (…) de regelgeving zodanig aanpassen dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om bij lokaal verkeersbesluit het dragen van een helm door snorfietsers in bepaalde gebieden te verplichten. Op deze manier wil ik ruimte bieden voor lokaal maatwerk. Vanuit het Rijk leg ik geen landelijke helmplicht op, maar ik bied gemeenten wel de mogelijkheid om dit lokaal in te voeren. Het vooruitzicht is dat het verplaatsen van de snorfietsen naar de rijbaan (in combinatie met een helmplicht) voldoende ruimte zal bieden op de fietspaden om de groeiende aantallen fietsers te accommoderen.”

Handhaving
Van belang in deze discussie is dat handhavingsinzet van de gemeente onvoldoende is gebleken om de te snel rijdende scooters aan te pakken. Amsterdam heeft in 2013 4000 uur ingezet (25% van de verkeershandhaving), 56% van de snorfietsen een of meer keer aangehouden, 3600 processen-verbaal opgelegd en 238 kentekens ingenomen. Desondanks is het percentage snorfietsen dat te hard rijdt volgens de gemeenten gestegen van 77 naar 81%. Dweilen met de kraan open dus.

Behandeling in Kamer
De minister hoopt de wetswijziging die nodig is in de herfst naar de Kamer te kunnen sturen. Daarna duurt het nog zeker een half jaar voor alles echt rond kan zijn. Bovendien wil de Tweede Kamer eerst nog over de brief van de minister spreken. Onduidelijk is of de meerderheid van de Kamer het voornemen van de minister zal willen steunen. De commissie Infrastructuur en Milieu besloot in juni om de brief op 9 oktober te agenderen.

Publieke opinie
In de publieke opinie zijn er voor- en tegenstanders. De Fietsersbond steunt het voornemen en heeft medestanders in Natuur en Milieu, Milieudefensie en het Longfonds. De brancheorganisaties Rai Vereniging en BOVAG zijn – niet verrassend – tegen en hebben steun gekregen van ANWB en Veilig Verkeer Nederland. Deze organisaties gaan nogal eenvoudig voorbij aan het rapport van de Swov waarin staat dat de maatregel juist voordelig zal uitpakken voor de veiligheid van de bestuurders van de snorfietsen (38% minder slachtoffers is de voorspelling).

Inzet Fietsersbond
Samen met onze maatschappelijke partners en in overleg met de gemeente Amsterdam zal de Fietsersbond zijn uiterste best doen om een meerderheid van de Kamer achter de brief van de minister te krijgen. Daarvoor gebruiken we de Actiewebsite. De afdelingen van de Fietsersbond vragen we in dit stadium vooral om de wens van Amsterdam te ondersteunen, het is nu vooral van belang de wettelijke mogelijkheid daadwerkelijk te realiseren. Na de zomervakantie zullen we onze precieze inzet gaan bepalen.

Categorieën