Beoordeel jij de verkiezingsprogramma’s?

infographic-verkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Net zoals vier jaar geleden willen we deze keer ook de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen beoordelen op fietsvriendelijkheid. Wil je ons hierbij helpen?

Aan de hand van een lijst met criteria geven we de programma’s een score. In 2015, kwam GroenLinks naar voren als meest fietsvriendelijke partij.

In januari zijn de verkiezingsprogramma’s beschikbaar. In februari wegen we de scores en versturen we persberichten. Dit doen we om de politiek het signaal te geven dat ze de fiets serieus moeten nemen, als middel om de bereikbaarheid van bedrijventerreinen, de gezondheid van de werknemers en de luchtkwaliteit in de bebouwde omgeving te verbeteren. En dat de groeiende populariteit van de fiets vraagt om investeringen door de provincies in snelfietsroutes en in stallingen bij OV-knooppunten.

Wil je ons daarbij helpen? Het gaat om ongeveer 12 programma’s van de politieke partijen in jouw provincie, die je doorzoekt op aandacht voor de fiets. We zorgen voor een handreiking over de manier waarop de programma’s beoordeeld kunnen worden en welke thema’s daarbij specifiek van belang zijn. Je kunt je aanmelden bij [email protected]

Categorieën