Anderhalve meter: hoe kun je je gemeente adviseren?

Fietsen met anderhalve meter afstand is best ingewikkeld. De fietspaden en wegen zijn hier nog niet op ingericht. Hierbij een aantal tips over adviezen die je kunt geven.

Belangrijkste tips

 • Snelheid verlagen: door de snelheid te verlagen binnen de bebouwde kom naar 30 km/u kunnen fietsers op de rijbaan
 • Maak verplichte fietspaden onverplicht: Snelle en brede fietsen kunnen dan naar de rijbaan
 • Verkeerslichten: Als fietsers bij verkeerslichten minder wachten bij verkeerslichten ontstaan er geen groepjes mensen. zet ze uit of stel ze fietsvriendelijk af. Het is zaak om voldoende opstelruimte te creeëren. En aan te geven waar fietsers zich kunnen opstellen
 • Alternatieve routes: Door het verwijzen naar meerdere routes spreiden fietsers zich.
 • Tweerichtingsfietspaden: Smalle tweerichtingsfietspaden kunnen worden opgeheven als aan de overkant ook een fietspad ligt en de weg oversteekbaar is.
 • Rotondes met tweerichtingsfietspaden : Als deze fietspaden minder breed zijn dan 3 meter, is het slimmer om hier eenrichtingsfietspaden van te maken.
 • Tijdelijke ruimte maken op bruggen en in tunnels: Bruggen en tunnels kunnen knelpunten vormen. Kijk naar de mogelijkheid om een autorijbaan tijdelijk op te offeren voor fietsers.
 • Paaltjes op fietspaden zoveel mogelijk weghalen: Hierdoor is er meer uitwijkruimte en is het risico op ongelukken kleiner (dus minder belasting van de zorg.)
 • Stallingsplekken slim inrichten: Door bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer in de stalling in te voeren.
 • Meer ruimte maken voor fietsparkeerplekken, door autoparkeerplekken op te heffen of automobilisten te verleiden in parkeergarages te parkeren.
 • maak schoolstraten bij basisscholen, naar voorbeelden uit Vlaanderen en Den Haag , om kinderen op voeten en fietsen meer ruimte te bieden bij de ingang van de school. Door ook ouders buiten de schoolstraat te houden is het naleven van de 1,5m regel makkelijker, ook fijn voor personeel van de school.
 • Weer doorgaand verkeer door middel van tijdelijke knips.
 • Maak van binnenstedelijke tweebaans autowegen. Eenbaans autowegen ten gunste van fietsbanen. Zorg dat de politie hier op de snelheid handhaaft.

Hieronder kun je ons advies aan het ministerie van I & W en andere overheden over fietsen in de anderhalvemetersamenleving downloaden.

pdf ⋅ 875 KB

Fietsen in de anderhalvemetersamenleving

Download

Hieronder het advies van de afdeling Utrecht en de vragen die gesteld zijn in de raad van Utrecht.

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 762 KB

2020.04.Fietsen en Corona (1)

Download

pdf ⋅ 45 KB

Beleidsveld Mobiliteit Vragen Ruimte voor fietsen en lopen

Download

pdf ⋅ 1 MB

Notitie-Stedelijke-mobiliteit-in-de-anderhalvesamenleving_versie19mei2020

Download

Heb je zelf mooie resultaten van je advisering dan kun je ze mailen naar daan@fietsersbond.nl

Categorieën