Webinar fietsparkeren: actie- en aandachtspunten

Op 15 september 2020 was het webinar over fietsparkeren. Daar zijn een aantal aandachts- en actiepunten uit voortgekomen, samengevat door Wim Bot. De belangrijkste bevindingen zetten we hieronder uiteen.

Stationsstallingen

 • Het onderhoudsniveau is onvoldoende, waardoor het gebruiksgemak vermindert. ProRail heeft naar aanleiding van eerdere signalen de onderhoudscyclus aangepast. Ik zal bij ProRail nogmaals aandacht vragen voor het onderhoud.
 • De Haagse afdeling heeft op station HS een test gedaan bij de rekken. Dit zouden we structureel kunnen oppakken in meer plaatsen. Voldoen rekken wanneer ze in gebruik zijn nog steeds aan de fietsparkeureisen waaraan ze moeten voldoen?
 • Bij NS en ProRail moet aandacht worden gevraagd voor de toegankelijkheid en het gebruiksgemak voor mensen met een beperking.
 • In de stallingen die 24 uur gratis zijn is een beperkt niveau van toezicht vanuit de Fietspunten. Er is geen echte bewaking. Dat is ongewenst vanuit het oogpunt van diefstalbestrijding en serviceverlening. Mensen die de fiets niet zelfstandig in het bovenrek krijgen zouden hulp moeten krijgen of hun fiets ergens anders in de stalling neer mogen zetten. Bij de betrokken partijen zullen we voorstellen tot een beter bewakings- en serviceniveau over te gaan.
 • Ik vraag na waarom er geen verdiepte goot bij de onderste etage meer wordt toegepast evenals of er cijfers zijn over diefstal in bewaakte stallingen.
 • Waar hangen nog bordjes waarop mannen wordt gevraagd bovenin te parkeren. Werken ze? Zijn er alternatieven voor?
 • Er was geen eenstemmigheid over de vraag of buitenmodelfietsen onbeperkt toegestaan en gefaciliteerd moeten worden.
 • Ik zoek uit in welke 24 uur-stallingen een jaarabonnement mogelijk is en waar niet.
 • Een aandachtspunt is het stallen van studentenfietsen in de weekenden rondom de 24-uur gratis stallingen. Bewaakt stallen uit de OV-studentenkaart zou een mooie optie zijn.
 • We zijn benieuwd naar de ervaringen met de wisselfiets (fiets wisselt tussen in- en uitgaande stromen); bij succes wordt capaciteit immers beter benut. “Tweede” fietsen nemen veel plek in de stallingen in.
 • Vraag: is er een grens aan de omvang van de stallingen, zijn ze nog wel op menselijke maat? Indien mogelijk hebben meerdere stallingen bij diverse aanrijdroutes de voorkeur en zou de druk op de grote stations minder moeten zijn.
 • Uit het gebrek aan discussie maakte ik op dat het inzetten op de eerste 24 uur gratis en daaraan vasthouden in de toekomst op steun kan rekenen.
 • Jan Laverman: ‘De ideale stalling heeft goed onderhoud, ergonomisch bovenrek, geen kratjes meer, minimale loopafstanden naar sporen en fietspad, eenvoudige aangifte fietsdiefstal samen met actie op uitlezen van camera’s, geen verwijdering in stationsomgeving als de stalling overbelast is, voorzieningen voor fietsers met een beperking, voorzieningen voor bewonersstallen als ze niet zelf inpandig hun fiets kwijt kunnen, defecte rekken niet met een rood/wit bandje aangeven maar afsluitmogelijkheid van een rek integreren in het ontwerp en door toezichthouders te gebruiken en ik mis in de stallingen een behoorlijke aanbindmogelijkheid.’
 • Info op website afdeling Castricum: https://castricum.fietsersbond.nl/kwesties-en-kansen/stationsstalling/

 

Binnensteden en woonomgeving

 • Er was discussie over het gebruik van chips/stickers om het fietsparkeren te reguleren en/of te differentiëren naar doelgroepen (ook bij station: ov-reizigers en bewoners/werknemers). Utrecht werkt met een barcode voor de stallingen van U-stal, Almere heeft een sticker en Amsterdam overweegt parkeren te beperken tot één fiets. Dit is een onderwerp om op terug te komen.
 • Er was steun voor het maken van onderscheid in de binnensteden tussen kort en lang parkeren. Amsterdam doet dit (vakken voor kort parkeren), Groningen voegt er middenlang parkeren aan toe. Dit eist verschillende soorten voorzieningen. In binnensteden moet men sowieso niet kiezen voor grote gecentraliseerde voorziening, gezien de fijnmazigheid van bestemmingen (=verschil met station).
 • Vooral bij winkels (en andere voorzieningen) is vaak onvoldoende fietsparkeergelegenheid, denk aan Leidsche Rijn in Utrecht! We gaan in gesprek met de projectontwikkelaars van NEPRON en mogelijk ook met supermarktketens om dit onder de aandacht te brengen. Belangrijke instrumenten hierbij zijn plaatselijke fietsparkeernormen en vastleggen in omgevingsplannen.
 • Guerillatactieken bij onvoldoende voorzieningen met fietsvlonders/ombouwen autoplekken toe gaan passen?
 • De aanpak van weesfietsen verschilt erg per gemeente en moet ook in de gemeentelijke APV worden geregeld.
 • Vraag: kunnen we van winkels verwachten dat ze betalen voor fietsparkeerplekken?
 • Gebruik leegstaande winkels als (tijdelijke) fietsparkeervoorziening.
 • We gaan ons hard maken voor een betere bergingsnorm (nu 5 vierkante meter) in het Bouwbesluit en voor goede parkeernormen bij voorzieningen en voor bezoekers bij woningen. Probleem met eisen berging: geldt alleen voor nieuwbouw en niet voor bestaande bouw. Ook de bereikbaarheid en de situering van de berging is van groot belang voor een goed gebruik.
 • In onze input voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wordt parkeren een belangrijk onderwerp. We zullen de afdelingen daar uiteraard bij betrekken.
 • Een uitgebreide notitie van de afdeling Haarlemmermeer over fietsparkeren en verschillende soorten rekken: https://files.fietsersbond.nl/app/uploads/sites/17/2020/09/12163216/Achtergrond-fietsparkeren1468.pdf

Heb je naar aanleiding van de actiepunten nog vragen? Neem dan contact op met Wim Bot via [email protected] of 06-22459580.

Categorieën