Nationaal Toekomstbeeld Fiets: wat houdt het in?

Op 27 november publiceerden we een enthousiast persbericht over de afspraak om tot een Nationaal Toekomstbeeld Fiets te komen. We zien daar grote kansen in en roepen onze actieve vrijwilligers op om er een succes van te maken.

Wat houdt het Nationaal Toekomstbeeld Fiets in?

Het gaat om een afspraak tussen het Rijk en de provincies/gemeenten om tot een landelijk dekkend fietsnetwerk te komen. De eerste schets met hoofdlijnen moet klaar zijn in maart 2021, rond de Tweede Kamerverkiezingen. Het volledig uitgewerkte plan kan dan in het najaar van 2021 worden vastgesteld, waarbij ook structurele afspraken over financiering moeten worden gemaakt.

De uitwerking van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets vindt plaats op vijf landsdelen:

  • Noord – Groningen, Friesland en Drenthe
  • Oost – Gelderland en Overijssel
  • Zuid – Brabant en Limburg
  • Noordwest – Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
  • Zuidwest – Zuid-Holland en Zeeland

Met deze vijf landsdelen onderhandelt het Rijk elk jaar over investeringen. Binnen deze vijf landsdelen moet de inbreng voor het Toekomstbeeld Fiets worden afgestemd. Dit geldt zowel voor de overheidslagen als voor de Fietsersbond.

Hoe komen we tot het Nationaal Toekomstbeeld Fiets?

Op verschillende niveaus wordt er gewerkt aan het Toekomstbeeld Fiets. Vanuit het samenwerkingsverband Tour de Force wordt er gewerkt aan een procesvoorstel. Binnen de Tour de Force komt er ook een ambtelijke trekker. Op landelijk niveau komt er een klankbordgroep met de partners van de Tour de Force, waaronder de Fietsersbond. Ook zullen er binnen de vijf landsdelen contactpersonen zijn.

Voor nu

Begin volgend jaar zullen we met een voorstel komen over onze inbreng als Fietsersbond. Hierin zullen we ook de inventarisatie betrekken, die we vorig jaar hebben gemaakt na het sluiten van het Klimaatakkoord.

Wordt vervolgd dus!

Categorieën