Nationaal Toekomstbeeld Fiets

De provinciaal vertegenwoordigers en 16 verschillende afdelingen hebben in de afgelopen 2 weken meegedaan aan de webinars in het kader van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Om te beginnen willen we jullie graag bedanken voor jullie deelname en bijdrage aan de webinars. We hebben inmiddels uit verschillende afdelingen reacties ontvangen. Hieronder vielen verzoeken van jullie voor fietsbruggen over de IJssel en de Lek maar ook tunnels onder het spoor door en parkeergarages voor fietsen en kilometers aan fietsroutes. We nemen deze suggesties mee voor het beraad met Tour de Force.

 

Voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets hebben we jullie gevraagd te inventariseren welke knel- en verbeterpunten er op het gebied van de fietsinfrastructuur in de gemeenten en provincies zijn. Het gaat de Fietsersbond dan onder andere om kwesties zoals: het ontbreken van fietsparkeergelegenheden, fietsbruggen over grote rivieren, tunnels onder autowegen en spoorbanen, oversteekpunten, verbreding en vernieuwing van fietspaden. Doel is het wegnemen van barrières, en het op elkaar aansluiten van (door)fietsroutes tot een netwerk. Om deze knelpunten te agenderen bij de gemeenten vragen wij de afdelingen om jullie eigen Fietswensen te presenteren aan de gemeente. Dit kan door te werken met het Kleintje Toekomstbeeld Fiets, of om zelf te werken aan een eigen Toekomstbeeld Fiets (met behulp van de bijgevoegde checklist) waarin ook specifieke locaties mogen worden genoemd. Graag krijgen we deze locaties en ideeën ook toegestuurd om ze mee te nemen naar Tour de Force.

Als we naar de Fietsvisie 2040 kijken dan zijn het veilige netwerk voor 8-80, te beginnen met fietsparkeren bij scholen, en de hubs voor overslag van goederen op vrachtfietsen nog onderbelicht. Ook als een plan nog onderzocht moet worden is het goed de wens alvast te uiten. Daarnaast kunnen de ideeën voor recreatief fietsen nog wat aandacht gebruiken.

Reacties graag sturen naar [email protected]

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 26 KB

Checklist Toekomstbeeld

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 20 KB

Kleintje Toekomstbeeld Fiets 2 (Aangepast)

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 24 KB

Nationaal Toekomstbeeld Fiets VNet

Download

Categorieën