Het lobbyspeelveld 2021

Met welke partijen werken we samen dit jaar?

Als Fietsersbond zijn we actief in een aantal bredere samenwerkingsverbanden voor de fietslobby. Wim Bot (onze beleidsadviseur) maakte onderstaand overzicht van de vijf belangrijkste partners en coalities waar we op dit moment landelijk mee verbonden zijn voor de fietslobby.

Knipsel lobby

Meer informatie over deze partijen kan je vinden op hun websites:

Categorieën