De gemeenteraadsverkiezingen zijn volgend jaar maart en de programmacommissies van de politieke partijen zijn nu al aan de slag.

Aan de slag met de gemeenteraadsverkiezingen

stemmen2

Voor onze afdelingen is het belangrijk om onze wensen op tijd kenbaar te maken aan de politieke partijen.

Om de lobby voor de gemeenteraadsverkiezingen te vergemakkelijken hebben we een aantal dingen bedacht. We hebben een mooi opgemaakte standaardfolder in PDF gemaakt, een gemeentelijke uitwerking van onze Tien punten voor de Nederlandse fietser.  Daarin is ruimte om een eigen lijst met tien concrete gemeentelijke actiepunten in te voegen. Bijgevoegd is naast de folder een lijst met 17 suggesties, waaruit je een selectie kunt maken.

 

pdf ⋅ 1 MB

10punten_gemeente_interactief

Download

Daarnaast krijg je een begeleidende tekst om naar de politieke partijen te sturen. De politieke partijen zijn blij met je input. Het zijn ook vrijwilligers die graag de samenleving beter willen maken. Ons advies is om behalve de 10 punten te mailen, ook voor te stellen om af te spreken om onze wensen toe te lichten.

Tips:

  1. Je kunt een apart werkgroepje ‘gemeenteraadsverkiezingen 2020’ maken van 2 á 3 personen. Doe zo nodig een beroep op enkele oud- of niet actieve leden die je kent.
  2. Het is handig om na te gaan wie de programma’s schrijft. Het is slim om met deze mensen af te spreken om je punten toe te lichten.
  3. Probeer alle partijen te bereiken. Mocht dat niet lukken, dan kun je natuurlijk het eerst beginnen met de grootste partijen en de partijen waarvan je het meeste verwacht.
  4. Als het mogelijk is probeer dan meerdere partijen tegelijk aan tafel te krijgen om je punten te presenteren.
  5. Heb je vragen kom dan naar ons spreekuur tweewekelijks (10-11 uur) vanaf vrijdag 16 april. Mailen mag ook naar [email protected]

Voorbeeld mailtekst aan programmacommissie:

Geachte programmacommissie/bestuur,

Volgend jaar zijn op 16 maart de gemeenteraadsverkiezingen. Uw partij zal de komende maanden uw programma voor deze spannende verkiezingen opstellen. Hierbij sturen we u de wensen van de Fietsersbond voor deze verkiezingen in de vorm van algemene punten en een specifieke lokale actiepuntenlijst.

Extra aandacht voor de fiets is hard nodig, of het nu gaat om bereikbaar maken van nieuwe woningen, bereikbaar houden van voorzieningen, tegengaan van sociaal isolement, bevorderen van gezondheid, verbeteren van de verkeersveiligheid, versterken van de recreatieve mogelijkheden of het halen van de klimaatdoelstellingen.

We hopen dat u onze wensen zult verwerken in uw programma en lichten deze graag mondeling (fysiek dan wel digitaal) toe.

Categorieën