Welke fietsidealen heb jij voor jouw gemeente?

Vorig jaar hebben een aantal afdelingen al een lokale Fietsvisie gevormd (in lijn met de Fietsvisie 2040) en die al in kunnen zetten in het verstevigen van de positie van de fiets voor de lange termijn in hun gemeente(n). Nu kan ook jullie kans zijn.

Dit najaar kunnen we afdelingen intensief begeleiden met het opstellen van een lokale fietsvisie.

De lokale fietsvisie kan gebruikt worden voor:

  • Input voor de lokale omgevingsvisie en de uitwerking daarvan.
  • Standpunten verduidelijken. Hoe vinden we, als fietsersbond dat onze gemeente er over 5 à 10 jaar uit moet zien voor de fietser.
  • Werven van nieuwe actieve vrijwilligers.
  • Als input voor het wensenlijstje voor de gemeenteraadsverkiezingen en de uitwerking daarvan in het collegeprogramma.

De begeleiding kan onder andere bestaan uit:

  • Werven van nieuwe vrijwilligers
  • Ondersteuning bij  het uitwerken van de inhoudelijke thema’s.
  • Het organiseren van de fietscafe’s

We kunnen een fietscafé organiseren. Daarvoor is extra budget beschikbaar. We hebben bij het uitwerken van de visies van Amersfoort, Flevoland en Zoetermeer gemerkt dat fysiek contact erg welkom is. Zeker als nieuwe vrijwilligers willen meedenken over de lokale fietsvisie. Ook is zo’n fietscafe bij uitstek geschikt om de aanmeldingen via de enquete van de Fietsstadverkiezingen te betrekken.

Word je hier enthousiast van? Wil je met je afdeling aan de slag? Of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op!

Je krijgt ondersteuning van Caroline Dekker, onze nieuwe collega Ross Goorden (Beleidsadviseur Ruimte en Mobiliteit) en Kees Bakker.

Categorieën