Succes afdeling Almelo; Kruispunt evalueren met enquête

De gemeente Almelo besloot het verkeersplein bij de Plesmanweg en Bleskolksingel opnieuw in te richten. Na een lange studie werd niet gekozen voor een rotonde maar voor een breed kruispunt waarop fietsers diagonaal moesten oversteken. Voor Almelo in deze omvang iets nieuws. De fietsersbond afd. Almelo is hiervan pas na de besluitvorming op de hoogte gesteld.

Klachten

Na de herinrichting ontvingen wij van fietsers klachten over het kruispunt, vooral het diagonaal oversteken vond men onveilig. Bij navraag bij de gemeente bleek dat men daar tevreden was met het resultaat. Het effect van de herinrichting niet werd ge-evalueerd.

Zelf evalueren

Binnen onze afdeling is daarom besloten zelf te evalueren of er sprake was van een verbetering. Dit door te vragen naar de ervaringen van fietsers die hiervan gebruik maken. We hebben voor de evaluatie een enquêteformulier gemaakt met 8 vragen en deze op twee ochtenden in mei 2021 op het kruispunt aan passerende fietsers uitgedeeld met het verzoek schriftelijk of digitaal te reageren. De gemeente is van ons initiatief op de hoogte gesteld en met de verantwoordelijk wethouder is afgesproken dat wij hem de resultaten zouden aanbieden.

 

 

Uitkomst evaluatie

COEN matrix evaluatie klein

Er hebben 88 personen aan de evaluatie deelgenomen. Hiervan vond 59% het schuine oversteken geen verbetering, 51% vond het onveilig en 63% adviseerde om andere kruispunten niet zo in te richten. Ook hebben 50 mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid suggesties te doen voor verbetering. Het resultaat hebben we in juni 2021 de wethouder aangeboden. Hij heeft de verkeerskundige van de gemeente erbij betrokken en inmiddels zijn er afspraken gemaakt over een fietsvriendelijke afstelling van de verkeerslichten, betere bewegwijzering en afsluiting van sluiproutes. Ook is toegezegd dat de Fietsersbond bij een volgende herinrichting van kruispunten en wegen, die gevolgen heeft voor fietsers al bij de beleidsvoorbereiding wordt betrokken.

Tip gebruik forms

Als je een @fietsersbond.nl account hebt, dan kun je Forms gebruiken om digitaal een enquête te versturen om te peilen wat je achterban vindt.

Categorieën