Dijkwegen aanpakken!

Feedback en aanscherping gezocht

Lekdijk inspectie

Bij onder andere projecten rondom de Sterke Lekdijk en Gastvrije Waaldijk is door afdelingen aangegeven dat een landelijk standpunt wenselijk is. Een eerste opzet hiervoor is hieronder te vinden.

Dit standpunt wordt in ieder geval gebruikt (na aanscherping) op de website onder het kopje infrastructuur: Infrastructuur – Fietsersbond. Ook dient het als basis voor eventuele gesprekken met waterschappen, provincies en het Rijk. Daarom vinden we het belangrijk om dit te toetsen bij onze afdelingen en vrijwilligers.

Mede na gesprekken met afdeling Overbetuwe, West Betuwe, Houten, Nieuwegein, Gelderland en UFO (en hun eerdere, goede werk op de dossiers Lekdijk en Waaldijk) is onderstaande tekst tot stand gekomen.

 

Concept standpunt

In Nederland zijn we onbetwiste wereldkampioen in twee gebieden, namelijk het fietsen en waterbescherming. Waar deze werelden elkaar raken, op onze vele dijken, is vaak echter nog een wereld te winnen. Honderden kilometers dijk door heel ons land zijn nog steeds raceparcours voor cabrio’s, motoren en andere snelheidsduivels. Terwijl de ontsluitende functie vaak alleen voor een paar aanwonenden echt nodig is.

Onze dijken zijn ideaal voor alle soorten fietsers:

  • Fietsers die rustig van dorp naar dorp fietsen voor de boodschappen
  • Fietsers die een route naar werk willen die niet langs de N-weg ligt vol met uitlaatgassen
  • Fietsers die een rondje willen racen tegen de wind in
  • Fietsers die een toeristische, mooie route ontdekken met uitzicht op de uiterwaarden
  • Wandelaars die genieten van de brede uitzichten en panorama’s

Maar nog te vaak is er sprake van gevaarlijke situaties, slechte bermen en grote druktes. Als Fietsersbond pleitten we voor de fietser voorop te zetten bij de inrichting van dijkwegen. Dat doen we als volgt:

  • Het dijkfietspad: verbieden van gemotoriseerd verkeer (met maatwerk voor aanwonenden)
  • Strategisch “knippen” van dijkwegen zodat alleen fietsers en wandelaars door kunnen trappen en stappen. En daartussen 30 km/u met goede snelheidsremmers
  • Waar geen alternatieve auto-ontsluiting is een vrijliggend fietspad aan te leggen, op of naast de kruin van de dijk
  • Weekendafsluitingen van dijken voor recreatie, toerisme en écht frisse buitenlucht
  • Vergevingsgezinde bermen, adequate verlichting en goede veilige inrichting

 

Feedback

Mocht je aanvullingen, opmerkingen of aanscherpingen hebben, laat het dan vooral weten. Ook als binnen jouw afdeling een dossier speelt (kan ook een landbouwweg zijn), neem vooral contact op!

Via [email protected] ovv Dijkwegen

Categorieën

Ross Goorden – Fietsersbond – klein formaat

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit