Bijeenkomst – Dijkwegen en weginrichting buiten de kom

Hoe ziet de weginrichting in het buitengebied er in de toekomst uit?

Proefvak 1 Lekdijk

Op woensdag 31 augustus is er op het Landelijk Bureau een bijeenkomst over wegen in het buitengebied. Daarbij lopen steeds meer afdelingen aan tegen zaken als Natuurlijk Sturen, gekke wegdekkleuren en vreemde inrichtingskeuzes. Vandaar dat het hoog tijd is een bijeenkomst te beleggen om het te hebben over de weginrichting in het buitengebied.

Aanleiding

Eerder vroegen we jullie al om input voor een stuk over Dijkwegen. Overal in Nederland wordt namelijk in het kader van ofwel verkeersveiligheid ofwel dijkversterkingen gewerkt aan smalle dijkweggetjes. Daaruit is een algemeen uitgangspunt gekomen dat landelijk toepasbaar is.

"Op weg naar fietsvriendelijke dijkwegen"

Lees hier het volledige standpunt

Daarnaast is het CROW een werkgroep gestart om het Handboek Wegontwerp (HWO) te gaan herschrijven. Dit is dé richtlijn voor wegontwerp buiten de bebouwde kom. Binnen deze ontwikkeling willen we graag scherpe en goed onderbouwde discussie kunnen voeren.

Bijeenkomst

Vandaar dat we graag met vrijwilligers in gesprek gaan. Tijdens de bijeenkomst kijken we eerst naar de stand van zaken bij projecten Sterke Lekdijk en Gastvrije Waaldijk. Daarna geven Kees Bakker en Ross Goorden een korte presentatie van het fenomeen fietsstraten in het buitengebied om vervolgens discussie aan te kunnen gaan.

Het doel is een open discussie voeren over hoe we fietsen in het buitengebied nog prettiger, toegankelijker en veiliger kunnen maken. Met de focus op het weginrichtingsaspect. Naast weginrichting kan namelijk ook het opknippen van wegen, beperken van doorgaand verkeer en allerlei zaken ook meespelen. Dat is belangrijk, maar voor deze bijeenkomst ligt de focus op weginrichting.

Programma

Locatie: Landelijk Bureau, grote vergaderzaal

13:00 Inloop met lunch + bespreken casus Lekdijk & Waaldijk

14:00 Korte presentatie bevindingen Kees Bakker en Ross Goorden

14:15 Discussie weginrichting dijkwegen

15:00 Koffie

15:15 Discussie alles buiten de kom (ETW)

16:00 Uiterlijk afronding

Categorieën

Ross Goorden – Fietsersbond – klein formaat

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit