Veel extra rijksgeld voor de fiets, Fietsersbond is verheugd

Goed nieuws! De Rijksoverheid trekt in de komende jaren heel veel extra geld uit voor de fiets. Dat werd afgelopen zomer bekend. Op 13 juli bleek uit Kamerstukken dat het kabinet honderden miljoenen beschikbaar stelt voor fietsvoorzieningen bij nieuwe woningbouwlocaties. Daarna stuurde staatssecretaris Vivianne Heijnen (I&W, CDA) een brief aan de Tweede Kamer over haar nieuwe fietsbeleid. Ook in die brief staan weer nieuwe fietsdoelen met daaraan gekoppelde budgetten. Zo moeten er meer mensen op de fiets naar het werk gaan, en worden kinderen in armoede geholpen aan een fiets.

woonwijk_fiets_2

Met name voor fietsvoorzieningen bij woningbouwlocaties is het belangrijk dat de lokale Fietsersbond aan de slag gaan. In deze lijst kun je zien welke gemeenten geld krijgen en waarvoor. Vaak is fiets een van de onderdelen waar geld naar toe gaat. Soms wordt fiets ook niet expliciet genoemd, maar gaat het wel over autoluw maken.

De bijbehorende Kamerbrief lees je hier.

Voor jullie als lokale Fietsersbond is het van groot belang om:

  • Zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de precieze inhoud van de plannen en afspraken;
  • Duidelijkheid te krijgen over de verwachte planning van de projecten;
  • Aan te dringen op co-financiering voor de projecten waarvoor dat nog niet geregeld is.

De meeste afdelingen die in de lijst voorkomen hebben we al actief benaderd om hier mee aan de slag te gaan. Heb je vragen, of wil je hulp?
Mail naar Kees Bakker via [email protected]

Categorieën

Caroline Dekker

Caroline Dekker

Contactpersoon: Gelderland, Flevoland, Utrecht, Drenthe

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag