Verkenningen in de provincies & waterschappen van start

Wat doen we als Fietsersbond?

1240

Nu de verkiezingsuitslag in de provincies en waterschappen bekend is zijn de eerste verkennende gesprekken voor de coalitievorming gestart. Op verschillende dossiers in het land dragen afdelingen input aan richting verkennende partijen. Hieronder een overzicht.

Wat doen we per provincie?

Onze nieuwe toppers in Zeeland zijn voortvarend aan de slag met een brief aan de verkennende partijen van het Waterschap Scheldestromen. Bijna 60% van de wegen in Zeeland zijn in beheer bij het waterschap, dus een belangrijke formatie daar.

In Noord-Holland werken we samen met NTFU, Fietsplatform en ANWB aan een brief rondom recreatief fietsen richting de onderhandelende partijen, als opvolging op de oproep rondom de stuifduinproblematiek.

In Gelderland zijn we fanatiek bezig binnen de Veerpontencoalitie om het Gelders Verenfonds of een alternatief open te houden, ook daaromheen laten we in deze verkenningsfase van ons horen.

In Groningen is door de afdeling samen met Wandelnet en ANWB een brief verstuurd naar alle nieuwe statenleden. Een mooi voorbeeld van samenwerking met andere organisaties en om gezamenlijke belangen kracht bij te zetten.

Ook in Noord-Brabant is een gezamenlijke brief met Wandelnet en ANWB opgesteld en verstuurd. Met een focus op het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de Brabantse uitwerking daarvan. Juist om de aandacht niet alleen rondom fietsen in de stad te hebben, maar breder en daarbuiten.

 

pdf ⋅ 276 KB

Groningen – Aandacht voor wandelen en fietsen levert op alle terreinen veel op

Download

pdf ⋅ 193 KB

Noord-Brabant – Brief aan de formateur

Download

Missen we acties? We vullen dit overzicht graag aan.
Laat het weten via [email protected] 

Heeft dat zin, een brief sturen?

Coalitieonderhandelaars in de provincie worden vaak ondergesneeuwd met allerlei brieven, oproepen en andere plannen. Toch kan het zin hebben om iets van je te laten horen, al is het maar om de aandacht hoog te houden.

Juist omdat er ook voor de verkiezingen veel aandacht is geweest landelijk en regionaal op onze vergelijking van verkiezingsprogramma’s en Top 10, is daar nu op door te pakken. Zo kun je politieke partijen er ook op aanspreken.

Zo zagen we dan onze briefactie vorig jaar wel degelijk effect sorteerde in uiteindelijke coalitieakkoorden op het vlak van fietsveiligheid.

De BBB is overal in het land als eerste aan zet in de coalitieonderhandelingen. Uit onze eerdere vergelijking van programma’s bleek dat zij gemiddeld scoren op fietsonderwerpen.
Suzanne en Guus maakte deze uitgebreide analyse.

Wim Bot

Verkennen, informeren en formeren

Ieder politiek coalitievormingsproces begint met een verkenningsfase. Daarbij wordt een meestal enigzins onafhankelijke en ervaren persoon gevonden door de grootste partij die een eerste verkenning gaat doen. Al dan niet met partijen tegelijk of allemaal los.

Daar komen aanbevelingen uit voor de volgende fase: de informatiefase, met een informateur. Dat kan dezelfde persoon zijn, of iemand anders. Daarbij wordt vaak één of enkele getalsmatige meerderheden langs de inhoud bekeken voor een mogelijke coalitie.

In de laatste fase wordt door de formateur een team van Gedeputeerde Staten of het Dagelijks Bestuur bij elkaar gevonden.

Meer over het proces kun je vinden in dit interessante artikel van Binnenlands Bestuur: Formeren: tussen bluf en uitruil (binnenlandsbestuur.nl)

Verkenners per provincie

Dit keer is de BoerBurgerBeweging (BBB) in alle provincies het grootste geworden. Dat betekent in de politieke gewoontes dat zij aan zet zijn voor het aanwijzen van een verkenner. Daarvoor hebben ze vaak ervaren bestuurders gevonden (van andere partijen) om daarmee aan de slag te gaan.

Hieronder een lijst:

 • Drenthe: Astrid Nienhuis (VVD)
 • Flevoland: Pieter van Maaren (CDA) en Herman Sietsma (ChristenUnie)
 • Friesland: Chris Stoffer (SGP)
 • Gelderland: Gert Jan van Noort (Harderwijk Anders)
 • Groningen: Ard van der Tuuk (PvdA)
 • Limburg: Jan Schrijen
 • Noord-Brabant: Sacha Ausems
 • Noord-Holland: Ankie Broekers-Knol (VVD)
 • Overijssel: Wout Wagenmans (GemeenteBelangen) en Jolanda Waaijer
 • Utrecht: Danny de Vries (CDA)
 • Zeeland: Gerard Rabelink
 • Zuid-Holland: Fred Teeven (VVD)

Bron: NRC 20-03-2023

Categorieën

Ross Goorden – Fietsersbond – klein formaat

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit

35097301426_44c4b3b408_c

Wim Bot

Internationaal Beleidsadviseur