Beneluxparlement neemt advies aan over fietsbeleid

Het Beneluxparlement is een bijeenkomst van kamerleden uit België, Nederland en Luxemburg. Zij adviseren de bewindspersonen op onderwerpen die de drie landen aan gaan. Op 14 en 15 juni was het Beneluxparlement te gast in de Eerste Kamer.

Zij adviseerden daar onder andere over fietsbeleid. Een advies dat met algemene stemmen werd aangenomen en nu dus zal worden verspreid naar de Ministers van de drie landen.

In de aanloop naar dit advies waren er bijeenkomsten geweest van het Parlement waarbij ook naast andere deskundigen zowel de Vlaamse als de Nederlandse Fietsersbond hun expertise hebben ingebracht. Dit alles om uiteindelijk te komen tot een zeer breed en gedegen advies. In dit advies roept het Beneluxparlement op om meer te doen om fietsen gemakkelijker en aantrekkelijker te maken.

In het advies staan ook concrete aanbevelingen, waarin ook te zien is hoe breed het parlement het onderwerp bekeken heeft. De aanbevelingen gaan van het terugbrengen van de maximumsnelheid tot 30 km/uur op plaatsen waar veel fietsers zijn naar het opzetten van een grensoverschrijdend register van gestolen fietsen. Ook wordt er onder andere aandacht besteed aan luchtkwaliteit, routenetwerken, de kwaliteit van fietsverlichting, uniformering van regels over de speedpedelec en mogelijkheden voor gebruik van deelfietsen . Alle aanbevelingen zijn terug te lezen op https://www.beneluxparl.eu/wp-content/uploads/2024/06/Fietsb….

Eerste-Kamerlid Saskia Kluit, voormalig directeur van de Fietsersbond, speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van het advies.

De Ministers van de drie Beneluxlanden is gevraagd om een reactie op dit advies. Deze reactie wordt binnen zes maanden verwacht.

Categorieën