Verslag Fietscafé Doetinchem

Bron: www.youtube.com

Op 9 november heeft de afdeling Doetinchem een fietscafé georganiseerd om te dromen over fietsverbeteringen voor hun gemeente.

Publiciteit vooraf

  • De afdeling heeft vooraf op de volgende manier de lokale fietser bereikt:
  • De leden zijn aangeschreven per email of brief.
  • Op de lokale facebookpagina heeft de afdeling een oproep geplaats.
  • de afdeling heeft een persbericht verstuurd dat o.a. in de gelderlander is geplaats.

In overleg met het landelijk bureau de volgende thema’s gekozen voor de avond:

  • Veilige schoolroute en schoolomgeving
  • Fietsen en fietsparkeren in en naar het centrum
  • Het recreatieve fietsnetwerk in en rondom Doetinchem
  • Verbeteren huidige fietsnetwerk in Doetinchem
  • Hoe kunnen we de doorgaande fietsroutes in en om Doetinchem verbeteren?
  • Fiets & OV

De avond zelf was op een prachtige locatie. Het wielercafé ‘Parijs is nog ver‘.

Op de avond zelf zijn 16 fietsers gekomen (helaas een aantal afzeggingen vanwege de toen al zorgelijke coronacijfers). Zij hebben in 2 ronden uitgebreid gebrainstormd bij de thema’s en daar is een grote lijst met mogelijke verbeteringen voor het fietsnetwerk in Doetinchem uitgekomen.

 

doetinchem_fietscafe1
doetinchem_fietscafe2
doetinchem_fietscafe3