LEV-Kader discussie

Input gevraagd

dhl

De discussie over Light Electric Vehicles (LEV) is in een aantal verschillende discussies uit elkaar getrokken:

  • Welke categorieën zijn er
  • Wat voor eisen moeten we stellen aan het voertuig
  • Wat voor eisen moeten we stellen aan de gebruiker van het voertuig
  • Op welke plaats op de weg hoort dit voertuig thuis

Directeuren overleg

Het directeurenoverleg van 6 april aanstaande richt zich bovenal op die plaats op de weg. Dit betekent niet automatisch dat de andere discussies niet gevoerd hoeven te worden, maar die horen niet in deze discussie.

Maar toch even over die categorieën van LEV’s, want dat is wel bepalend voor de plaats op de weg:

Er worden vier categorieën onderscheiden:

1a  ebikes

1b kleine, lichte electrische voertuigen die geen fiets zijn

2a grote LEV’s voor goederenvervoer (let op LEV’s zijn niet allemaal ook fiets)

2b grote LEV’s voor personenvervoer (ook hier niet elke LEV is ook een fiets)

kst-29398-954-001

Plaats op de weg

Als het gaat om de categorie 1a de ebikes dan is er geen discussie over de plaats op de weg, die is gelijk aan die van nu, gewoon als fiets.

Als het gaat om categorie 1b andere kleine LEV’s met een maximumsnelheid van 25 km/u en lichter dan 55 kg, dan gaat men ook uit van een plaats op het fietspad. Dit gewicht en deze snelheid wil je niet op de stoep en niet op een 50 km/u weg hebben, dus de plaats lijkt logisch. Wel is hier het beleid rondom wat laat je toe op de weg belangrijk, want niet elke step bijvoorbeeld zou automatisch welkom hoeven zijn in ons verkeerssysteem.

Als het gaat om categorie 2b dan gaat het vaak om grote groepen kinderen die vervoerd worden in bijvoorbeeld een bso-bus. Gezien de kwetsbaarheid van de groep die in deze fiets zit is er hier ook weinig discussie, dit hoort op het fietspad.

Het is met name categorie 2a de LEV’s voor goederenvervoer waar discussie is over de plaats op de weg. In deze categorie zien we veel grote bakfietsen, maar ook andere electrisch aangedreven vervoersmiddelen. Allemaal wel gelimiteerd op een maximale ondersteuning tot 25 km/u. De grote vraag is of je deze voertuigen nu al veilig op 50 km/u wegen kan laten fietsen. Vanuit het Ministerie is het antwoord nee en dus wordt voorgesteld om ook deze voertuigen op het fietspad te plaatsen.

VRAAG: Horen deze LEV’s die grote hoeveelheden goederen vervoeren inderdaad op het fietspad? Zo nee, waar dan wel?

Kansen voor 30km/u

In de praktijk zien wij veel kansen als 30 de norm wordt binnen de bebouwde kom. Het idee is dan dat het fietspad blijft liggen waar deze er al zijn en onverplicht gemaakt wordt. Op deze manier kunnen snellere fietsers plaats nemen op de rijbaan en kan het fietspad gebruikt worden door mensen die minder snel willen fietsen. Deze discussie valt formeel buiten het LEV-kader, maar willen wij wel extra benadrukken tijdens het directeurenoverleg.

Input nodig!

De vragen aan de afdelingen:

  • Kunnen jullie je vinden in onze voorgestelde lijn?
  • Hebben jullie nog andere inbreng die voor dit overleg relevant is?

Laat het ons weten door een mail te sturen naar [email protected]

Download de volledige notitie

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 249 KB

Notitie_plaats op de weg LEVs_tbv directeurenoverleg 6 april 2023_versie 29 januari 2023

Download

Categorieën

default-person

Jaap Kamminga

Hoofd Beleid