Actie voeren

Actie voer je meestal om aandacht te generen voor een idee van de Fietsersbond. Bij het opzetten van een actie zijn er verschillende dingen waar je aan moet denken. We sommen de belangrijkste dingen op.

Doel

Met een actie wil je iets overbrengen. Je wilt bijvoorbeeld vertellen dat het leuk is om te fietsen, dat ze iets aan een bepaalde plek moeten doen of dat fietsverlichting belangrijk is. Dan is het belangrijk om het doel van je actie helder te formuleren. Het hoofddoel is namelijk leidend voor je aanpak.

Naast het hoofddoel van de actie kunnen er ook andere doelen zijn, zoals:

 • plezier hebben
 • werven van nieuwe leden of kader
 • naamsbekendheid vergroten
 • samenwerken met andere verkeer- of milieu- organisaties
 • extra inkomsten voor de afdeling genereren

Doelgroep

Voor wie is je boodschap bedoeld? Is het bedoeld voor het grote publiek, politici, ambtenaren of de pers? Dat maakt uit voor hoe je het brengt, wat voor middelen je gebruikt en het tijdstip. Een voorbeeld: op zondagmiddag is de gemiddelde ambtenaar wat lastig te bereiken, maar politici zijn dan wel te benaderen.

stand

Voorbereiding

Hoewel je niet elke actie lang van te voren kunt zien aankomen, is een goede voorbereiding toch het halve werk. De belangrijkste punten zijn:

 • actie-idee uitwerken
 • publiciteit regelen

Actie-idee uitwerken

 • Vul het oorspronkelijke idee verder in
 • Kies een goede datum en tijd en houd rekening met:
  • andere evenementen of acties, tijdstippen van verschijnen van media, vakanties, agenda’s van commissie- of raadsvergaderingen
  • datum vaststellen
 • Menskracht inventariseren
  • Het is gemakkelijker om vrijwilligers te vinden voor een paar uur of dagdeel dan voor een hele dag, dus bied deze mogelijkheid aan
 • Aanwezig actiemateriaal inventariseren en eventueel nieuw aanvragen
  • Het is handig je actiemateriaal op één plaats bij elkaar te bewaren, zowel voor het overzicht als het vervoer
 • Standplaats bij de gemeente aanvragen
  • Als het om een serviceactie gaat, dien dan tegelijkertijd een subsidieverzoek voor vrijstelling van standplaatshuur in bij de gemeente, waarin je het service karakter onderstreept (komt ten goede aan ‘alle’ inwoners)

Publiciteit regelen

Omdat acties alleen maar zin hebben als ze breed onder de aandacht komen, is aanwezigheid van en verslag door de pers cruciaal. Publiciteit kan op verschillende momenten aan de orde zijn:

 • vooraf – aankondigen, informeren over de achtergronden
 • tijdens – verslaan van de actie
 • na afloop – resultaten

Zie verder bij Omgaan met de media

media-foto

Team Vrijwilligers 

Het landelijk bureau kan behulpzaam zijn bij lokale acties. Als het onderwerp volgens het Team Vrijwilligers interessant is voor de landelijke pers zal deze, na overleg met de afdeling, via een persbericht op de hoogte worden gebracht

Zie ook Actiemateriaal

Ongevallen en aansprakelijkheid

De Fietsersbond heeft haar vrijwilligers verzekerd tegen aansprakelijkheid en ongevallen voor maximaal 20.000 vrijwilligersuren per jaar. Mocht je hierop een beroep willen doen, dien je claim dan in bij Team Vrijwilligers. Voor schade aan materiaal, ontstaan tijdens een actie, is de bond niet verzekerd. Meer over verzekeringen