Actie voeren

Actie voer je om aandacht te vragen voor een idee van de Fietsersbond, een statement te maken of druk uit te oefenen. Bij het opzetten van een actie moet je aan verschillende dingen denken. Dit zijn de belangrijkste.

Wat is het doel van de actie?

Met een actie wil je iets overbrengen. Je wilt bijvoorbeeld vertellen dat fietsen gezond is, dat fietsverlichting belangrijk is of dat op bepaalde plaatsen de fietsveiligheid in het geding is. Dan is het belangrijk om het doel van je actie helder te formuleren. Het hoofddoel is namelijk leidend voor je aanpak.

Een actie kan ook andere doelen hebben, bijvoorbeeld:

  • Nieuwe leden of vrijwilligers werven
  • Naamsbekendheid van de Fietsersbond vergroten
  • Samenwerken met verkeers- of milieuorganisaties
  • Extra inkomsten voor de afdeling genereren

Wie is je doelgroep?

Voor wie is je boodschap bedoeld? Voor het grote publiek, politici, ambtenaren of de pers? Dat bepaalt hoe je de boodschap brengt, wat voor middelen je gebruikt en het tijdstip. Een voorbeeld: op zondagmiddag is de gemiddelde ambtenaar wat lastig te bereiken, maar politici zijn dan wel te benaderen.

stand

Actie-idee uitwerken

Hoewel je niet elke actie lang van tevoren kunt zien aankomen, is een goede voorbereiding het halve werk.

  1. Dat begint met het uitwerken van het campagne-idee.
  2. Kies vervolgens een goede datum en tijd. Houd hierbij rekening met andere evenementen of acties, tijdstippen van verschijnen van media, vakanties, agenda’s van commissie- of raadsvergaderingen, etc.
  3. Inventariseer hoeveel hulp je nodig hebt. Het is gemakkelijker om vrijwilligers te vinden voor een paar uur of een dagdeel dan voor een hele dag, dus bied deze mogelijkheid aan.
  4. Inventariseer of je al het benodigde actiemateriaal in huis hebt en eventueel nieuw moet aanvragen. Het is handig je actiemateriaal op één plaats te bewaren, zowel voor het overzicht als het vervoer.
  5. Vraag een standplaats aan bij de gemeente. Als het om een actie gaat die ten goede komt aan ‘alle’ inwoners (serviceactie, bijvoorbeeld de fietsverlichtingsactie), dien dan tegelijkertijd een subsidieverzoek voor vrijstelling van standplaatshuur in bij de gemeente, waarin je het servicekarakter onderstreept.

Publiciteit regelen

Is je actie-idee tot in de puntjes uitgewerkt? Omdat acties alleen maar zin hebben als ze breed onder de aandacht komen, is het belangrijk om de media op te zoeken: vooraf (om de actie aan te kondigen, voor verslaglegging van de actie zelf en na afloop, voor een terugblik en om de resultaten bekend te maken.

 

media-foto

Ongevallen en aansprakelijkheid

De Fietsersbond heeft voor haar vrijwilligers een verzekering voor aansprakelijkheid en ongevallen afgesloten voor maximaal 20.000 vrijwilligersuren per jaar. Mocht je hierop een beroep willen doen, dien je claim dan in bij Team Vrijwilligers. Voor schade aan materiaal die is ontstaan tijdens een actie, is de bond niet verzekerd.

Wat kun je verwachten van Team Vrijwilligers?

Het landelijk bureau kan helpen bij lokale acties. Als het onderwerp volgens het Team Vrijwilligers interessant is voor de landelijke pers, dan wordt deze, na overleg met de afdeling, via een persbericht op de hoogte gebracht.

Het Team Vrijwilligers kan je ook adviseren over actiemateriaal dat je kunt gebruiken.