Reiskostenvergoeding

Vrijwilligers krijgen hun reiskosten vergoed. Het gaat hier o.a. om deelname aan de volgende bijeenkomsten:

  • Themadag
  • Introductiebijeenkomst ‘Actief voor fietsers’
  • Bijeenkomsten binnen de eigen (onder)afdeling
  • Werkgroep
  • Ledenraad

Bij wie?

Reiskosten voor de ledenraad kunnen bij het landelijk bureau worden gedeclareerd. De andere kosten kunnen bij de penningmeester van de afdeling worden gedeclareerd.

Vergoeding
In principe geldt dat vergoedingen gelden voor de werkelijk gemaakte kosten:

  • op basis van openbaar vervoer (trein 2e klas)
  • dagtarief fietsenstalling
  • fietskilometers (19 ct per kilometer)

Abonnementskosten van het openbaar vervoer worden niet vergoed.

Uitzondering
In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij het vervoer van grote stukken, kan reizen per auto noodzakelijk zijn. Mits vooraf overlegd met en goedgekeurd door Team Vrijwilligers kan in zo’n geval tot kilometervergoeding worden besloten. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat de Fietsersbond een bijdrage levert aan een NS-abonnement. Dit zal alleen dan gebeuren wanneer het aannemelijk is dat deze voor een aanzienlijk deel voor bondsreizen zal worden gebruikt. Overleg hierover vooraf is altijd noodzakelijk.