Reiskostenvergoeding

Vrijwilligers krijgen een vergoeding voor de reiskosten die ze maken voor het bijwonen van afdelingsoverleggen, werkgroepen en andere bijeenkomsten. Deze kosten krijgen ze vergoed.

Bij wie?
Bovengenoemde reiskosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester van de afdeling, met uitzondering van de reiskosten voor het bijwonen van de Ledenraad. Die kosten kunnen leden en vrijwilligers declareren bij het landelijk bureau. Het declaratieformulier kun je hier downloaden.

Vergoeding
In principe worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed:

  • op basis van openbaar vervoer (trein 2e klas)
  • dagtarief fietsenstalling
  • fietskilometers (0,19 euro per kilometer)

Abonnementskosten van het openbaar vervoer worden niet vergoed.

Uitzondering
Soms is reizen met de auto noodzakelijk, bijvoorbeeld bij het vervoer van grote voorwerpen. Deze kilometers worden alleen vergoed als Team Vrijwilligers hier uitdrukkelijk van tevoren toestemming heeft gegeven.

Onder bepaalde omstandigheden levert de Fietsersbond een bijdrage aan een NS-abonnement. Voorwaarde is dat het aannemelijk is dat dit voor een aanzienlijk deel voor reizen voor de Fietsersbond wordt gebruikt. Overleg hierover vooraf is altijd noodzakelijk.