Voor penningmeesters

 

Je vindt de informatie over het algemene beheer van afdelingsfinanciën en de rol van de penningmeester in onderstaand PDF bestand:

pdf ⋅ 92 KB

Instructie penningmeesters

Download

vnd.ms-excel ⋅ 131 KB

Format begroting + overzicht afdracht afdelingen 2024

Download

Verder kun je hier het formulier downloaden voor het indienen van declaraties:

Sinds 01 januari 2017 geldt de nieuwe afdrachtenregeling.

Mocht je inkomsten ontvangen (gift, sponsorbijdrage, advertentie magazine, etc), dan kun je dit doorgeven aan [email protected]. Graag ontvangen we de naam van de gever en het bedrag. Het geld kan worden overgemaakt op onze Triodos rekening NL32TRIO0197962688 t.n.v. Fietsersbond o.v.v. de naam van de afdeling.

Regels voor reiskostendeclaraties:

Gaan vrijwilligers naar de ledenraad, dan declareren aan het landelijk bij [email protected].

Gaan vrijwilligers naar overige landelijke bijeenkomsten, zoals academie/thema dagen/ landelijke werkgroepen: dan reiskosten OV declareren bij de afdelingspenningmeester

Gaan vrijwilligers binnen de eigen afdeling/onderafdeling op reis, dan kunnen de kosten gedeclareerd worden aan de afdelingspenningmeester. Uitgangspunt is het OV tarief.