Voor penningmeesters

 

Je vindt de informatie over het algemene beheer van afdelingsfinanciën en de rol van de penningmeester in onderstaand PDF bestand:

pdf ⋅ 92 KB

Instructie penningmeesters

Download

Verder kun je hier de formulieren downloaden voor:

Hieronder vind je ook informatie over de hoogte van de jaarlijkse afdracht aan afdelingen:

Sinds 01 januari 2017 geldt de nieuwe afdrachtenregeling.

Regels voor reiskostendeclaraties:

Gaan vrijwilligers naar de ledenraad, dan declareren aan het landelijk bij [email protected].

Gaan vrijwilligers naar overige landelijke bijeenkomsten, zoals academie/thema dagen/ landelijke werkgroepen: dan reiskosten OV declareren bij de afdelingspenningmeester

Gaan vrijwilligers binnen de eigen afdeling/onderafdeling op reis, dan kunnen de kosten gedeclareerd worden aan de afdelingspenningmeester. Uitgangspunt is het OV tarief.

vnd.ms-excel ⋅ 119 KB

Begroting en afdracht 2022

Download