Het inwerkproces

Procesbeschrijving-inwerktraject

Buddy toewijzen

De lokale Fietsersbond maakt de nieuwe vrijwilliger wegwijs in de afdeling.

Meer over het buddy systeem

De nieuwe vrijwilliger moet wegwijs gemaakt worden binnen de afdeling of het reilen en zeilen ervan weten. De afdeling wijst daarom een buddy toe aan de nieuwe vrijwilliger.

Fase 1: Inwerken

De nieuwe vrijwilliger wordt wegwijs gemaakt door de buddy binnen de afdeling.

Meer over inwerken

De nieuwe vrijwilliger wordt wegwijs gemaakt door de buddy binnen de afdeling.

Tip: neem als buddy de vrijwilliger mee in je werkzaamheden en activiteiten, laat iemand echt meelopen.

Tip: leg bijvoorbeeld uit en laat zien hoe je contact hebt met de leden of met het landelijk bureau.

Fase 1: Welkomstbijeenkomst

Organiseer een welkomstbijeenkomst

Lees meer over een welkomstbijeenkomst

Organiseer een welkomstbijeenkomst voor de nieuwe vrijwilligers. Stel dat je maar een nieuwe vrijwilliger hebt, introduceer dan de vrijwilliger tijdens een afdelingsoverleg.

Door een bijeenkomst te organiseren voelen vrijwilligers zich betrokken. Bovendien kunnen zij vragen stellen tijdens de bijeenkomst en kennismaken met nieuwe (en bestaande vrijwilligers) van andere afdelingen.

Tip: houd er rekening mee dat de nieuwe vrijwilliger nog geen weet heeft van jullie werkzaamheden, regels en activiteiten. Het is daarom niet handig om gelijk te beginnen met moeilijke termen, betrek de vrijwilliger hierin en leg zaken uit.

Tip: houd ook de agenda van het landelijk bureau in de gaten, voor bijeenkomsten voor penningmeesters of andere functies.

Fase 2: Tussenevaluatie

Na een tijdje ga je met de nieuwe vrijwilliger zitten voor een tussenevaluatie.

Lees meer over tussenevaluatie

Houdt een tussenevaluatie met de nieuwe vrijwilliger. Hoe vindt hij of zij het tot nu toe? Wat vindt jij als begeleider? Spreek uit wat je wel en niet goed vindt gaan. Voelt de nieuwe vrijwilliger zich thuis en op zijn/haar gemak?

Door tussentijds te evalueren worden eventuele problemen vroegtijdig gesignaleerd. Daar kun je dus op inspelen. Het risico op vertrek wordt daarmee verkleind.

Tip: Wellicht heeft de vrijwilliger behoefte aan meer ondersteuning. Bekijk samen hoe dit er uit moet komen te zien en of de buddy dit kan doen.

Fase 3: Inwerken na tussenevaluatie

Na de tussenevaluatie is het misschien nodig een vrijwilliger opnieuw in te werken.

Lees meer over inwerken na tussenevaluatie

Kijk of stap 1 hier nog actueel is, zo ja ga verder naar stap 5. Zo nee, doorloop het proces in stap 1 opnieuw.

Fase 4: Evaluatie

Laatste evaluatie

Lees meer over evaluatie

Je beslist samen – de vrijwilliger, jijzelf en eventueel collega’s – of de vrijwilliger aan de slag gaat.

Zo ja, dan is de volgende stap dat je met de vrijwilliger afspraken maakt over de taken en het inwerken.
Het kan ook zijn dat na de kennismaking iemand alsnog besluit om niet verder te willen gaan. En dat is ook oké. Zorg ervoor dat je ‘goed’ uit elkaar gaat: bedank de vrijwilliger voor zijn of haar tijd en interesse.

Leg de contactgegevens van nieuwe vrijwilligers vast en vermeld op je website of in de nieuwsbrief dat je nieuwe vrijwilligers hebt aangenomen.
Geef die ook door aan Team Vrijwilligers. Zij zetten de contactgegevens in het relatiebeheersysteem. Dit is zelfs noodzakelijk als het gaat om de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester. Het vastleggen van de gegevens is o.a. nodig voor de verzekering.

Het begeleidingsproces

Na de laatste fase, evaluatie, De volgende stap: het begeleidingsproces.