Provinciale en regionale vertegenwoordigers

Sommige verkeersonderwerpen overschrijden gemeentegrenzen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld een regionaal / provinciaal fietspadennetwerk en het beheer van provinciale wegen. Het ontwerpen en uitvoeren van dergelijke zaken ligt, zoals de namen al aangeven, op regionaal / provinciaal niveau.
Een lokale afdeling komt er vaak niet aan toe om op dit grotere terrein actief te zijn. Daarom wordt dit werk gedaan door daarin gespecialiseerde provinciale / regionale vertegenwoordigers (omdat beide termen naast elkaar bestaan, wordt deze dubbele naamgeving gehanteerd en verder afgekort tot p / r vertegenwoordigers).

Werkzaamheden

Het werk van provinciale / regionale vertegenwoordigers bestaat uit de volgende kerntaken:

  • vertegenwoordigen Fietsersbond naar de provincie en in provinciale overlegorganen, zoals onder andere het ROV (Regionaal Overlegorgaan Verkeersveiligheid), in Brabant en Zuid Holland POV geheten
  • aanspreken provincie op haar taak als wegbeheerder
  • aanspreken provincie op haar overkoepelende taak als maker van intergemeentelijk verkeersbeleid, met name in het kader van de vaststelling van de Provinciale Omgevingsvisie en het daarin aanwijzen van een doorgaand routenet fiets
  • optreden als woordvoerder Fietsersbond in de regionale media

Indien mogelijk kunnen p / r vertegenwoordigers ook optreden in gemeenten waar geen afdeling actief is en helpen met het opzetten van nieuwe kernen in gebieden waar deze nog ontbreken.

Financiële ondersteuning vertegenwoordigers

Evenals de vrijwilligers in de afdelingen ontvangen ook vrijwillige provinciale / regionale vertegenwoordigers financiële ondersteuning. Deze jaarlijkse afdracht* is als volgt opgebouwd:

  • € 100,- voor de basiskosten
  • 1% van de minimumcontributie per lid woonachtig binnen de provincie. Bij de op dit moment geldende minimumcontributie van € 30,- is dat € 0,30 per lid.

Verder is 0,5% van de minimumcontributie per lid woonachtig binnen de provincie gereserveerd voor faciliteiten voor provinciale activiteiten. Dit geldt met name voor middelen waardoor de medewerker goed bereikbaar is, zoals een fax, internetabonnement, antwoordapparaat. Overleg met Team Vrijwilligers hierover is altijd van tevoren nodig.

* de afdracht wordt gebaseerd op het aantal leden aan het begin van het boekjaar. Voor het aanvragen van deze afdracht gelden dezelfde voorwaarden als voor de afdracht voor afdelingen: er moet een financieel overzicht en een begroting ingediend worden, met daarbij het verzoek om afdracht over te maken. Meer informatie kun je vragen bij  [email protected]

Vrijwillig of betaald

Momenteel zijn provinciale / regionale vertegenwoordigers hoofdzakelijk als vrijwilligers actief. Zij worden als afdelingen gezien en ontvangen min of meer dezelfde inhoudelijke en financiële adviezen en hulp. Het enige verschil met afdelingen is dat p / r medewerkers géén stemrecht hebben op de ledenraad.
De Fietsersbond streeft ernaar provinciale / regionale vertegenwoordigers meer en meer betaald in dienst te kunnen hebben. Op dit moment is er een gesubsidieerde medewerker in Zuid-Holland en Friesland. De p / r medewerkers worden aangestuurd door het landelijk bureau.