Verzekeringen

De Fietsersbond heeft twee verzekeringen afgesloten om risico’s voortvloeiend uit activiteiten af te dekken. Het betreft collectieve verzekeringen tegen aansprakelijkheid en ongevallen. Vrijwilligers van de Fietsersbond vallen automatisch onder deze verzekeringen tijdens het uitoefenen van vrijwilligerswerk namens de Fietsersbond.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van de Fietsersbond. Zij is van toepassing op schade aan derden veroorzaakt door vrijwilligers van de vereniging en op bezoekende buitenlanders, mits niet elders verzekerd.

Ongevallen
De collectieve ongevallenverzekering keert geld uit in geval van een ongeval. Ook deze verzekering is geldig voor vrijwilligers van de Fietsers­bond, in totaal voor maximaal 20.000 vrijwilligersuren per jaar. Buitenlandse bezoekers zijn op deze polis niet meeverzekerd. De verzekerde groepen zijn: werknemers en vrijwilligers. Er zijn 40 vrijwilligers (tegelijk) op enig moment verzekerd.

Overige risico’s
Alle risico’s die niet vallen onder de aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering, zijn niet door de Fietsersbond verze­kerd. Dit geldt dus met name ook voor schade aan en diefstal van goederen van vrijwilligers tijdens activiteiten voor de bond, of diefstal van geleende of gehuurde apparatuur. Mocht je tegen dergelijke risico’s verzekerd willen zijn, dan zal je zelf hiervoor een tijdelijke verzekering moeten afsluiten.

Wat te doen met een claim?
Als je een beroep moet doen op de aansprakelijkheidsverzekering dan wel collectieve ongevallenverzekering, neem dan zo snel mogelijk contact op met het landelijk bureau. Probeer bovendien altijd de gebeurtenis­sen vast te laten leggen in een proces verbaal van de politie.

Enkele vragen en antwoorden

De Fietsersbond test ook regelmatig fietsen en wij gebruiken hier ook vrijwilligers voor. Vallen zij ook onder de dekking?

Vrijwilligers van de Fietserbond vallen inderdaad onder de verzekering. Het is wel belangrijk dat zij zijn geregistreerd bij de Fietsersbond.

Verder ga ik ervan uit dat zolang de Fietsersbond kan aantonen dat er iemand voor haar vrijwillig aan het werk is, dit onder de dekking valt. Dus ook niet actieve leden. Klopt dit?

Dat klopt, elke vrijwilliger telt.

Gederfde inkomsten door een ongeval tijdens vrijwilligerswerk voor de Fietsersbond, valt dat onder de verzekering?

Nee, de verzekering keert een vast bedrag uit aan de verzekeringnemer, in verband met overlijden of blijvende invaliditeit van een vrijwilliger.