Anderhalve meter

Tijdens de coronapandemie stond Nederland in het teken van de anderhalvemetersamenleving. Nu de ergste crisis voorbij is, verdwijnt die anderhalve meter weer. Maar deskundigen sluiten niet uit dat bij oplaaien van het coronavirus de komende jaren alsnog meer afstand moet worden gehouden. Hoe doe je dat met fietsen?