Fietspaden en wegontwerp

Hier vind je informatie over infrastructuur. Ook vind je op de website van de Fietsersbond informatie over verkeersinhoudelijke thema’s.

Voor richtlijnen over weginrichting kan je terecht bij het CROW-Fietsberaad, een denktank voor overheden.

Ontwerpwijzer, ASVV en andere CROW-publicaties

Ontwerpwijzer Fietsverkeer 2016

 

Fietspaden; fietsstroken en andere wegvoorzieningen

 

Divers

Verkeerslichten